ZESPÓŁ ELEKTROWNI PAK S.A. Nowy blok energetyczny z zieloną energią

IS_169

65 ton biomasy na godzinę będzie spalał nowy blok energetyczny w Zespole Elektrowni ,,Pątnów – Konin – Adamów” S.A. Został wybudowany na terenie elektrowni ,,Konin”. Jak podkreśliła na uroczystym przekazaniu bloku do eksploatacji prezes ZE PAK Katarzyna Muszkat, nowa inwestycja wynikała z wymogów unijnych, nakładających na kraje członkowskie obowiązek zwiększania produkcji energii z odnawialnych źródeł. Budowa kosztowała 620 mln zł.

Za sprawą nowego bloku powstał więc w Koninie potężny ośrodek odbioru zielonych resztek. W 80 proc. będzie to masa pochodzenia leśnego, w 20 proc. – rolniczego. Do Konina będą też trafiała biomasa z zagranicy. Ile tej biomasy będzie z regionu konińskiego? Na to pytanie nie potrafiono odpowiedzieć.

W materiałach prasowych przygotowanych przez ZE ,,PAK” czytamy, że historię inwestycji wyznacza data 30 stycznia 2009 roku, kiedy to ZE „PAK” SA rozpoczął postępowanie przetargowe w celu wyboru dostawcy kotła fluidalnego o cyrkulacyjnym złożu opalanym biomasą o wydajności pary 215 t/h. 17 marca 2009 roku Spółka zawarła umowę z „ENERGOPROJEKT KATOWICE” SA (Prezes Zarządu Andrzej Kowalski) na wykonanie dokumentacji na realizację zadania: „Modernizacja Elektrowni Konin w zakresie budowy wysokosprawnego kotła fluidalnego dedykowanego do spalania 100 proc. biomasy do współpracy z turbiną kondensacyjną TG-6 oraz gospodarki biomasą wraz z niezbędną infrastrukturą”. Wszystkie te działania podyktowane były koniecznością przygotowania ZE „PAK” SA do dalszej, wieloletniej eksploatacji, przystosowania elektrowni do spełniania przyszłych, zaostrzonych norm ekologicznych (m. in. dyrektyw 2001/80/EC LCP i 2004/8/WE) oraz utrzymania potencjału produkcyjnego.

W trakcie ubiegania się o urzędowe dokumenty zezwalające na realizację tego projektu, 30 lipca 2009 roku ZE „PAK” SA zawarł umowę z firmą Foster Wheeler Energia Polska sp. z o. o. (Prezes Zarządu Jarosław Mlonka) na budowę kotłowni z kotłem fluidalnym o cyrkulacyjnym złożu fluidalnym CFB 154 MWt opalanym biomasą o wydajności pary 215 t/h w Elektrowni Konin. W dniu 5 lutego 2010 roku   Decyzją nr 31 Urząd Miasta w Koninie zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na realizację kotłowni.

Budowę kotła firma Foster Wheeler rozpoczęła w końcu lutego 2010 roku. W styczniu 2011 roku Spółka Turbo-Care (Prezes Zarządu Marek Dudziński) rozpoczęła modernizację maszynowni, a w lutym 2011 roku Spółka Condix (Prezes Zarządu Krzysztof Raczek) przystąpiła do budowy instalacji rozładunku, przygotowania i transportu biomasy do kotła.

Moc znamionowa nowego bloku energetycznego w Elektrowni Konin wynosi 55 MWe. Przy nominalnej pracy kocioł może spalić około 65 ton biomasy na godzinę. Sprawność gwarantowana bloku wynosi 91 proc. Oprócz wysokiej niezawodności ruchowej oraz wysokich wskaźników dyspozycyjności na poziomie powyżej 97 proc. (turbina z instalacjami pomocniczymi), nowy blok zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa pracy załogi oraz komfort obsługi.

Od początku 2012 roku trwały prace rozruchowe nowego bloku. 10 maja 2012 roku blok został zsynchronizowany z Krajowym Systemem Energetycznym. W maju przeprowadzony został również ruch regulacyjny, a następnie rozpoczęto 720 godzinny ruch próbny całego bloku energetycznego.

W uroczystym przekazaniu bloku inwestorowi, 29 czerwca, wziął udział m.in. wiceminister skarbu państwa Paweł Tamborski, główny inspektor ochrony środowiska Andrzej Jagusiewicz, Zygmunt Solorz-Żak, współwłaściciel ZE PAK.

is_248

Picture 1 of 49