KONIN. Dzień Budowlanych

IS_005

Jeżeli każdy mężczyzna powinien postawić dom, to absolwentom Zespołu Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie jest łatwiej wykonać to zadanie. Zdobywają oni różne zawody: od murarza do geodety. Ale oferta edukacyjna wykracza poza kierunki budowlane. W ZSB można też zostać na przykład …technikiem żywienia i usług gastronomicznych. Dzięki temu na Dniu Budowlanych, imprezie zorganizowanej wspólnie przez ZSB i Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Centrum Wykładowo-Dydaktycznym PWSZ, były akcenty nie tylko budowlane, ale także kulinarne.

Jak zwykle na takich spotkaniach padło dużo ciepłych słów z różnych kierunków i pod różnym adresem. Przeprowadzono konkurs z języka angielskiego oraz ze znajomości obiektów budowlanych. Z przerywników scenicznych najbardziej oklaskiwany był wesoły i na luzie występ młodych panów w strojach roboczych, z kaskami na głowach.