ZESPÓŁ ELEKTROWNI PAK. Debiut giełdowy 30 października

Nawet osoba dysponująca bardzo niewielkimi zasobami pieniężnymi może zostać współwłaścicielem Zespołu Elektrowni ,,Pątnów-Adamów-Konin” S.A., z siedzibą w Koninie. Trwa właście oferta publiczna sprzedaży akcji. W jej ramach największy akcjonariusz spółki – Skarb Państwa – planuje sprzedać do 26 013 000 akcji. Maksymalna cena za jedną została ustalona na poziomie 33 złotych. Ostateczna cena zostanie ustalona 22 października. A debiut giełdowy jest planowany 30 października.

Na dzień przygotowania prospektu w skład Grupy ZE PAK wchodzi emitent oraz 18 spółek zależnych: Elektrownia Pątnów II, KWB ,,Adamów”, KWB ,,Konin”, PAK Serwis, EL PAK, ASEKURACJA, Aquakon, Eko-Surowce, Elektrim-Volt S.A., Energoinwest Serwis, KWE sp. z o.o., PAK Biopaliwa w likwidacji, PAK CBJ, PAK CUI, PAK Górnictwo, PAK Holdco, PAK Infrastruktura, Verano.