NIE MA DZIECI – SĄ LUDZIE. Ku mądremu wychowaniu

W społeczeństwie polskim nadal zdecydowana większość osób aprobuje dawanie klapsów (68 %). Tymczasem od ponad 3 lat stosowanie kar cielesnych jest zakazane. Świadomość o bezprawnym charakterze bicia dzieci jest wysoka, sięgająca 78%, i wzrosła o 4 punkty w porównaniu z rokiem poprzednim. Zdecydowana większość Polaków uważa, że postępowanie z dzieckiem nie jest tylko prywatną sprawą rodziców. Zwiększa się społeczne przyzwolenie na interwencję w rodzinie z problemami. Ale karanie rodziców, czy odbieranie dziecka, nie znajduje poparcia.

72% badanych wyraziło gotowość do zareagowania, gdyby podejrzewali występowanie przemocy wobec dziecka – takie wyniki dały badania opinii publicznej zrealizowane na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka przez TNS OBOP. W listopadzie ruszyła kampania społeczna RPD “Nie ma dzieci – są ludzie”. Dział Komunikacji Społecznej Biura Rzecznika Praw Dziecka zwrócił się do Konińskiej Gazety Internetowej z prośbą o włączenie się do akcji poprzez współpracę redakcyjną oraz publikację materiałów promujących kampanię na rzecz praw dziecka.

Przeczytaj Raport: postawy_spoleczne_wobec bicia_dzieci_2012


 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA