GRODZIEC. Szkoły w Biskupicach i Lipicach do likwidacji. Będzie z gminy Eldorado?

Głównym celem sesji Rady Gminy, która odbyła się 29 listopada, było podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie likwidacji dwóch szkół podstawowych: w Biskupicach i Lipicach. Przewodnicząca Rady Gminy Maria Piniecka odczytała protokół ze spotkania wójta z radnymi i pracownikami urzędu. Na zebraniu zarzucono dyrektorom szkół w Biskupicach i Lipicach, że nie wywiązali się z obietnicy poczynienia oszczędności w szkołach.

Ryszard Kaczmarek, dyrektor szkoły w Biskupicach, przedstawił wstępne rozliczenie budżetu za rok 2012, opracowane w oparciu o dane przygotowane przez księgowość gminy. Zaplanowany budżet szkoły na rok 2012 wynosi 1 040 000 zł. Wykonanie budżetu zamknie się kwotą 860 000 zł. – Czy wypracowane przez dyrektora, nauczycieli i rodziców około 180 000 zł oszczędności to nie jest nasz wkład w ratowanie budżetu gminy? – pytał dyrektor. W dalszej części wypowiedzi zarzucił postępowanie skutkujące skłócaniem społeczeństwa; mieszkańców różnych wsi, środowiska nauczycielskiego i rodzicielskiego. Podkreślił, że takie działania nie przyczynią się do rozwoju gminy a wręcz do jej upadku.

Dyrektor szkoły w Lipicach Andrzej Wysocki poparł wystąpienie swego poprzednika, a następnie starał się uzmysłowić przewodniczącej Rady Gminy, zastępcy wójta i radnym, że w małych miejscowościach szkoły pełnią także funkcje integrujące życie mieszkańców. Ubolewał, że dla władzy liczą się tylko pieniądze i zapomina o dobru najważniejszym, jakim są dzieci.

Po tych wystąpieniach głos zabrała zastępca wójta Wiesława Szeflińska i przeprosiła obu dyrektorów za pomówienia. Poinformowała, że posiada upoważnienie do wyrażania również stanowiska wójta Piotra Juszczaka. Zastępca wójta kilkakrotnie i jednoznacznie oświadczyła, że władze gminy Grodziec nie będą stwarzać trudności, a wręcz przeciwnie, udzielą wszelkiej pomocy stowarzyszeniom, które zechcą prowadzić likwidowane szkoły w Lipicach i Biskupicach.

Radny Błażej Marczak zadał władzom pytania: - Czy dlatego, że przez 10 lat nic się w gminie nie robiło, teraz trzeba niszczyć gminną oświatę? Czy za niemoc władz muszą zapłacić dwie szkoły i cierpieć niewinne dzieci? Odpowiedzią było milczenie. Na pytanie radnego: – Czy zlikwidowanie szkół w Biskupicach i Lipicach stworzy z gminy Grodziec Eldorado? padła odpowiedź w głosowaniu niektórych radnych.

Rada Gminy w Grodźcu podjęła uchwałę intencyjną w sprawie likwidacji szkół podstawowych w Biskupicach i Lipicach. Teraz mieszkańcy mogą już czekać na Eldorado! Zebrani mieszkańcy poczuli się opuszczeni, oszukani i przekonani, że władzom gminy chodzi jedynie o przejęcie przyznawanej dla dzieci z Lipic i Biskupic subwencji państwowej.

Następnie Andrzej Wysocki, wiceprezes Stowarzyszenia „Razem dla Szkół”, przedstawił Radzie Gminy w Grodźcu przyjętą jednogłośnie 21 listopada uchwałę intencyjną gotowości prowadzenia od 1 września 2013 r. publicznych szkół podstawowych w Biskupicach i Lipicach przez Stowarzyszenie „Razem dla Szkół” w przypadku likwidacji tych placówek przez gminę. Mieszkańcy Biskupic i Lipic przyjęli brawami wystąpienie prezesa i demonstracyjnie opuścili salę obrad.

/St. „RdS” – bezpośrednia relacja z sesji /