KONIN. Stowarzyszenie ,,Arka” – akcja ,,Konińska Gwiazdka 2012”

1 czerwca 2012 r. rozpoczęło swoją działalność Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Arka” przy Zespole Szkół Budowlanych w Koninie. Za zadanie postawiło sobie wszechstronną opiekę nad uczniami na terenie powiatu konińskiego oraz wsparcie dla instytucji, które w tym obszarze działają. Stowarzyszenie ogłosiło akcję „Konińska Gwiazdka 2012”, która potrwa do 31 grudnia 2012 r. Jej celem jest przygotowanie paczek świątecznych dla dzieci i młodzieży, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) organizowanie doraźnej pomocy materialnej w formie zbiórek publicznych,
2) organizację dodatkowych form spędzania czasu wolnego i wypoczynku wakacyjnego,
3) pomoc w opiece zdrowotnej,
4) organizację różnego rodzaju warsztatów według zainteresowań i potrzeb uczniów,
5) wspomaganie działań świetlicy szkolnej,
6) pogadanki, konkursy, prelekcje dla uczniów.

Zarząd Stowarzyszenia tworzą: Urszula Kubiak – prezes, ks. Robert Kaczmarek wiceprezes, Edyta Samson – skarbnik, Agnieszka Jakubowicz – sekretarz, Teresa Pałaszyńska – członek.

Dotychczasowe osiągnięcia ,,Arki” to: zorganizowanie tygodniowego wypoczynku letniego w Rogoźnie dla 46 uczniów oraz ogłoszenie i podsumowanie konkursu na logo stowarzyszenia.

Na konkurs odpowiedziało 51 uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. I miejsce zajęła Aleksandra Ochnicka – klasa II D - Publiczne Gimnazjum im. Ireny Sendler w Kramsku (przygotowane pod kierunkiem nauczyciela plastyki Wioletty Ryszewskiej); II – Dagmara Piotrowska – klasa IA -Publiczne Gimnazjum im. Ireny Sendler w Kramsku (przygotowane pod kierunkiem nauczyciela plastyki Wioletty Ryszewskiej); III – Adam Olesiński – Klasa III technik informatyk ZSB im. E. Kwiatkowskiego Konin.

Wyróżnienia otrzymali: Martyna Kosmowska – klasa II C – Publiczne Gimnazjum im. Ireny Sendler w Kramsku (przygotowane pod kierunkiem nauczyciela plastyki Wioletty Ryszewskiej); Aleksandra Szubert – klasa IICD – Publiczne Gimnazjum nr 2 w Koninie (przygotowane pod kierunkiem nauczyciela plastyki Bożeny Bielińskiej); Magdalena Chojnacka -klasa III technik architektury krajobrazu ZSB im. E. Kwiatkowskiego Konin; Michał Sobczak – Klasa III TGD – technik geodeta ZSB im. E. Kwiatkowskiego Konin.

Akcja „Konińska Gwiazdka 2012” rozpoczęła się 1 grudnia. Jej celem jest przygotowanie paczek świątecznych dla dzieci i młodzieży, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Formy przeprowadzenia zbiórki publicznej to dobrowolne wpłaty na konto związane z tą akcją, zbieranie ofiar do zamkniętych puszek oraz sprzedaż na kiermaszu zorganizowanym przez Galerię „Wieża Ciśnień” w Koninie ozdób choinkowych wykonanych przez uczniów.