RZGÓW. Sekretarzem gminy Anna Żabińska-Pioterek

Sekretarzem gminy Rzgów została Anna Żabińska-Pioterek, zamieszkała w Lulkowie. W uzasadnieniu podkreślono m.in., że posiada ona ,,silne cechy osobowości mające wpływ na pracę w zespole i podejmowanie decyzji”.