BEZROBOCIE. Najwyższe w gminie Wilczyn, najniższe – w gminie Grodziec

Ze ,,Sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie w 2012 roku” wynika, że na koniec grudnia 2012 roku najwyższe bezrobocie było w gminie Wilczyn. W stosunku do liczby mieszkańców bezrobotni stanowili 7,82 proc. Najniższe bezrobocie odnotowano w gminie Grodziec. Tu odsetek bezrobotnych wyniósł 5,24 proc.