TUREK. Z 6 powiatów o ochronie środowiska

1a

Wymianą poglądów i doświadczeń oraz wypracowaniem wspólnych rozwiązań dotyczących zadań przypisanych staroście w zakresie ochrony środowiska zakończyło się spotkanie pracowników starostw z 6 powiatów Wielkopolski Wschodniej, 27 lutego. Jego gospodarzem było Starostwo Powiatowe w Turku.

W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy/naczelnicy wydziałów ochrony środowiska, leśnictwa i rolnictwa starostw Gnieźnie, Koninie, Kaliszu, Słupcy, Kole i Turku oraz pracownicy merytoryczni z powyższych powiatów. Dyskutowano m.in. na temat prawidłowej interpretacji nowej ustawy o odpadach oraz utrzymywaniu i konserwacji urządzeń wodnych.