CYTATY. SOMPOLNO. Radny Piotr Pietrzak czuwa

,,Pan Pietrzak pomaga w prowadzeniu kancelarii parafialnej, a także aktywnie uczestniczy w codziennym życiu i inwestycjach prowadzonych w parafii, a od 2002 r. jako radny Rady Miejskiej w Sompolnie czuwa nad współpracą parafii z władzami gminy Sompolno”.
Piotr Pietrzak od 6 marca 1983 r. pełni funkcję organisty parafii Sompolno.
(z książki: ,,Parafia św. Marii Magdaleny w Sompolnie na tle historycznym”)

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA