TUREK. PAK KWB ,,ADAMÓW”. 55 pracowników kopalni do zwolnienia

Kopalnia

Kierownictwo PAK Kopalnia Węgla Brunatnego ,,Adamów” S.A. powiadomiło związki zawodowe o zamiarze zwolnień grupowych. Mają one objąć 55 osób, w tym 23 pracowników administracji, 18 pracowników służb technicznych, obsługi i remontów, 2 pracowników dozoru, 6 pracowników obsługi maszyn podstawowych, sprzętu technologicznego i urządzeń na odkrywce, 1 pracownika transportu kolejowego, 1 pracownika transportu samochodowego oraz 4 pracowników służb rozwoju, inwestycji, gospodarki nieruchomościami. Planuje się, że zwolnienia nastąpią od 30 sierpnia 2013 roku do 30 kwietnia 2014 roku.