GOLINA. Kombatanci porucznikami

KGI1025

Minister obrony narodowej na stopień porucznika mianował dwóch kombatantów – podporuczników nie podlegających obowiązkowi służby wojskowej: Bolesława Niedzielskiego i Zenona Dzimińskiego, mieszkańców Goliny. Pisma w tej sprawie przekazali uroczyście zastępca wojskowego komendanta uzupełnień w Koninie - mjr Antoni Antkiewicz oraz szef wydziału rekrutacji – mjr Zbigniew Nizgorski, a gratulował burmistrz Goliny Tadeusz Nowicki.
O kondycji i klasie kombatantów świadczy fakt, że gdy pojawiła się okazja do tańca, jako pierwszy wstał porucznik Bolesław Niedzielski i poprosił na parkiet swoją wnuczkę. Pan porucznik ma …93 lata.