GOLINA. Od patriotyzmu do jesiennych liści

13

Głównym zadaniem Biblioteki Publicznej w Golinie, z filiami w Przyjmie i Kawnicach, jest popularyzacja czytelnictwa, którą realizuje nie tylko poprzez zakup nowości książkowych, ale również poprzez ofertę dla mieszkańców w postaci: spotkań z pisarzami, lekcji bibliotecznych, kultywowaniem pamięci o najważniejszych rocznicach i wydarzeniach literackich.

Listopadowe zajęcia przeprowadzone w Bibliotece Publicznej w Przyjmie i w Kawnicach dotyczyły następujących tematów:

1. Jesiennie z biblioteką
Jesień jest jedną z najpiękniejszych pór roku, ze względu na bogactwo kolorów, jakie nas otacza, dostarcza ona ludziom ogromnej ilości skarbów: warzywa, kasztany, żołędzie, szyszki oraz grzyby. To właśnie tej pory roku dotyczyły zajęcia przeprowadzone przez bibliotekarki: Annę Nawrocką i Monikę Paszek w BP w Przyjmie i w Kawnicach.

Zajęcia miały na celu zainteresowanie dzieci poezją, a także pokazanie im, jaka piękna może być przyroda w tym okresie. Spotkanie z 5- i 6-latkami ze Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Przyjmie i dziećmi uczęszczającymi do punktu bibliotecznego we Węglewie rozpoczęto od głośnego przeczytania wierszy H. Zdzitowieckiej: „Skarby jesieni” i „Co się w lesie czerwieni”. Następnie wykonano prace plastyczne. Przedszkolaki z Przyjmy wykonały jesienne liście, natomiast dzieci z punktu bibliotecznego w Węglewie – stroiki jesienne, jesienne drzewa z bibuły oraz jesienne talerze pełne zdrowych warzyw i owoców.

Rozwijająca się fantazja i wyobraźnia dziecięcia, pobudzona czytanymi utworami zaowocowała kolorowymi pracami plastycznymi, które w niepowtarzalny sposób ozdobiły hol Biblioteki Publicznej w Przyjmie i w Kawnicach.

2. Lekcja pełna patriotyzmu
11 listopada to jeden z najważniejszych dni w polskiej historii. Aby godnie uczcić 95. rocznicę odzyskania niepodległości, Biblioteka Publiczna w Przyjmie 8 listopada zorganizowała „żywą” lekcję historii dotyczącą tego ważnego wydarzenia. Wzięły w niej udział dzieci uczęszczające do biblioteki oraz dzieci z oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Przyjmie. Zajęcia miały rozbudzić w najmłodszych uczucia patriotyczne oraz utrwalić wiadomości o historii naszego kraju. Na koniec zajęć dzieci uczęszczające do biblioteki wykonały godło Polski, a 5- i 6-latki flagę narodową.

Inne spotkania to Andrzejki w punkcie bibliotecznym we Węglewie, z zabawami dla dzieci oraz zajęcia cykliczne: w każdą środę w BP w Przyjmie – spotkania z oddziałem przedszkolnym na „Głośne czytanie”, a w BP w Kawnicach raz w miesiącu

W propozycjach na grudzień znalazły się m.in. Konkurs literacki ,,List do Św. Mikołaja”, skierowany do uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Przyjmie i Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach. Celem konkursu jest zachęcenie miłośników pisania do prezentowania własnych umiejętności, rozwijania wyobraźni, doskonalenia umiejętności wypowiedzi i kultywowania tradycji bożonarodzeniowych.

Podczas lekcji bibliotecznej w 105. rocznicę urodzin przypomniano pisarkę dla dzieci Helenę Bechlerową. W książkach tej autorki ważnymi elementami były uroki przyrody, ciepło domu rodzinnego, życzliwość i wzajemne zrozumienie. Najważniejsze utwory to: ,,Zajączek z rozbitego lusterka”, ,,Dom pod kasztanami”, ,,Kolczatek”.

Grudzień to tradycyjnie okres, w którym przypomina się tradycje związane ze Świętami Bożego Narodzenia. Biblioteka Publiczna w Golinie organizuje zajęcia o tematyce świątecznej, m.in. robienie kartek świątecznych, witraży i ozdób choinkowych, przy wykorzystaniu różnych technik.

1. Dzieci uczęszczające do Biblioteki Publicznej w Przyjmie wykonują godło Polski
2. Jesienne liście z BP w Przyjmie
3. Oddział przedszkolny z Przyjmy wykonuje flagę Polski
4. Punkt w Węglewie – jesienne warzywa i owoce
5. Punkt w Węglewie – jesienne drzewa
6. Punkt w Węglewie – jesienne stroiki