KONIN, SŁUPCA, WARSZAWA. Marsz Wolności, Solidarności i Niepodległości

Członkowie Prawa i Sprawiedliwości, także z Konina, Słupcy i powiatu konińskiego (m.in. radna Rady Miasta Konina Zofia Itman, były poseł Alfred Budner), oraz Klubu Gazety Polskiej z Konina wzięli udział w Marszu Wolności, Solidarności i Niepodległości w Warszawie, 13 grudnia. Lider Jarosław PiS Jarosław Kaczyński powiedział, że solidarność jako relacja między ludźmi nie może być płytkim przeżyciem emocjonalnym czy czczą deklaracją, ale czymś realnym. Dodał, że spoiwem solidarności jest sprawiedliwość. Jego zdaniem sprawiedliwość to ciągle zadanie do wykonania.

Podstawą do takiej diagnozy są takie fakty, jak: wysokie bezrobocie, niskie płace wielu pracowników, wykluczenie społeczne licznej grupy Polaków, długie kolejki do lekarzy specjalistów w publicznej służbie zdrowia: ,,Jak wielką niesprawiedliwością jest bezrobocie we wszystkich pokoleniach, a w szczególności wśród młodych?”, „Czy jakimkolwiek uczciwym człowiekiem mogą nie wstrząsnąć obrazy niemłodych często ludzi, w rozpaczy, którzy znikąd nie mogą znaleźć pomocy, widok ludzi, którzy nie są leczeni?”, „Czy sprawiedliwie traktowane są wielodzietne rodziny, których ogromna część żyje w strefie ciężkiej, wręcz biologicznej nędzy?” – pytał Kaczyński.