KONIŃSKA GAZETA INTERNETOWA. Podziękowania

Dziękuję za wszystkie życzenia świąteczne – przekazane bezpośrednio oraz drogą pocztową, telefoniczną, internetową i esemesową.

Zbigniew Nabzdyk
redaktor naczelny KGI