PSYCHOLOGIA. Alkohol a przemoc w rodzinie

1. Prawdopodobieństwo wystąpienia przemocy w rodzinach, w których nadużywa się alkoholu, jest ponad dwukrotnie większe niż w rodzinach, w których problem alkoholowy nie występuje.
2. Prawie 60 procent pacjentów lecznictwa odwykowego przyznaje, że stosowało przemoc wobec swoich najbliższych.
3. 78 procent partnerek uzależnionych mężczyzn doznawało przemocy fizycznej, a 90 procent – przemocy psychicznej.
4. Ponad 5 procent pacjentów lecznictwa odwykowego krzywdziło swoich bliskich także po zakończeniu terapii odwykowej.
(Katarzyna Michalska, koordynator realizowanego przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych programu przeciwdziałania przemocy w rodzinach alkoholowych, na konferencji o zapobieganiu przemocy, zorganizowanej w Koninie przez Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich)