RYCHWAŁ. Spotkanie Noworoczne 2014

KGI1090

10 stycznia na tradycyjnym spotkaniu noworocznym w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Rychwale goszczono przedstawicieli życia społecznego i gospodarczego gminy i miasta Rychwał. Honory gospodarza pełnili: burmistrz Stefan Dziamara i przewodniczący Rady Miejskiej Ireneusz Stachurski. Wśród gości byli m.in.: starosta koniński Małgorzata Waszak, radni powiatowi, reprezentanci samorządu Konina, gmin powiatu konińskiego oraz instytucji współpracujących z gminą Rychwał. Dokonania lokalnego samorządu omówił burmistrz Stefan Dziamara. Zapowiedział jednocześnie, że kolejne spotkanie noworoczne odbędzie się w budowanej hali widowiskowo-sportowej.Galerię zdjęć ze Spotkania Noworocznego w Rychwale mogą Państwo obejrzeć dzięki Hotelowi – Restauracji – Sali Bankietowej BIAŁY DWÓR w Białej Panieńskiej (gmina Rychwał).