SLD. Leszek Miller w Koninie. Czy powróci województwo konińskie?

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA