GOLINA. Honorowi i zasłużeni

Rada Miejska w Golinie przyjęła uchwały w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu honorowego „Honorowy Obywatel Goliny” oraz tytułu honorowego „Zasłużony dla Goliny”. Ten pierwszy będzie przyznawany jako wyraz uznania dla zasług lub wybitnych osiągnięć obywateli polskich i cudzoziemców.  A tytuł „Zasłużony dla Goliny” osobom fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym wyróżniającym się działalnością na rzecz gminy Golina, w szczególności w sferze społecznej, naukowej i edukacyjnej oraz w uznaniu bohaterskich czynów ratujących życie, zdrowie lub mienie ludzi. Zaskakuje to, że pominięto zasadnicze sfery dla życia wspólnotowego: polityczną, samorządową, kulturalną czy gospodarczą oraz sfery ważne dla kształtowania pozytywnych wzorów, na przykład sportową czy charytatywną.