KONIN. VII Konkurs Wiedzy o Koninie i Regionie Konińskim w Zespole Szkół CKU

IS_393

Zakończyła się kolejna edycja niezwykle ciekawego VII Wiosennego Konkursu Wiedzy o Koninie i Regionie Konińskim organizowanego pod hasłem „Poznaj lepiej swoją okolicę”. Jego organizatorem był Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie, a współorganizatorami: Lokalna Organizacja Turystyczna „Marina” w Koninie, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze – Oddział w Koninie, Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. Patronat honorowy objęli: prezydent miasta Konina Józef Nowicki oraz starosta koniński Stanisław Bielik. Komisji Konkursowej przewodniczył Andrzej Łącki – prezes PTTK – Oddział w Koninie.

W konkursie brali udział uczniowie z gimnazjów z Konina oraz z powiatu konińskiego. W eliminacjach szkolnych uczestniczyło 132 uczniów, a do etapu regionalnego zakwalifikowano 30. W finałowych rozgrywkach, 11 kwietnia, wzięło udział 25 uczniów z 9 gimnazjów. W klasyfikacji indywidualnej I miejsce zajęła Patrycja Kupiec (Gimnazjum w Żychlinie), II – Mateusz Papierz (Gimnazjum w Liścu Wielkim), III – Piotr Czerniejewski (Gimnazjum nr 5 w Koninie), IV - Patrycja Baczyńska (Gimnazjum w Liścu Wielkim), V – Natalia Kolińska (Gimnazjum w Budzisławiu Kościelnym).

Poniżej zbiorowe zdjęcie:

Nagrody za zajęcie kolejnych miejsc otrzymali: Marta Kwiatkowska (Gimnazjum w Budzisławiu Kościelnym), Natalia Walerysiak (Gimnazjum nr 5 w Koninie), Aleksandra Pieniecka (Gimnazjum w Starym Mieście), Adrian Budziński (Gimnazjum przy Zespole Szkół CKU w Koninie), Patrycja Mikołajewska (Gimnazjum w Liścu Wielkim).

Rywalizacja drużynowa zakończyła się następująco: I miejsce – Gimnazjum w Liścu Wielkim, II – Gimnazjum w Budzisławiu Kościelnym, III – Gimnazjum nr 5 w Koninie.

Nagrodę główną – aparat fotograficzny – ufundował prezydent miasta Konina. Kolejne nagrody fundowali: starosta koniński (odtwarzacz MP3), wójt gminy Stare Miasto (dysk zewnętrzny), radny powiatu konińskiego Wiesław Bednarek (dysk zewnętrzny), R. Piguła – prezes Art-Metal Konin (kamera samochodowa). Pozostałe nagrody przekazali: wójt gminy Kramsk, wójt gminy Rzgów, Firma RJR Office s. c., dyrektor ZS CKU oraz inne firmy i instytucje konińskie. Laureaci otrzymali także upominki, materiały edukacyjne i promocyjne oraz dyplomy i certyfikaty znajomości regionu, Pozostałym uczestnikom oraz opiekunom wręczono dyplomy i podziękowania oraz upominki i pamiątkowe drobiazgi. Na zakończenie wszystkich uczestników, opiekunów i gości zaproszono na pogawędkę przy kawie i słodki poczęstunek.

Oprócz zmagań związanych z konkursem uczestnicy mieli możliwość zwiedzić szkołę i uczestniczyć w różnych atrakcyjnych pokazach i przedsięwzięciach realizowanych przez uczniów Zespołu Szkół CKU w Koninie, w ramach Drzwi Otwartych. Wielkim zainteresowaniem cieszyły pokazy sztuk walki, pokazy musztry paradnej czy podejmowane przez uczniów-strażaków pozorowane akcje gaśnicze. Spora grupa chętnych skorzystała z propozycji spaceru po pięknej konińskiej Starówce. Tym razem w rolę przewodnika wcielił się Bartosz Kiełbasa – geograf, znany regionalista koniński.

Konkurs uświetnili swoją obecnością:
Sebastian Łukaszewski – zastępca prezydenta miasta Konina
Tomasz Andrzej Nowak – radny Miasta Konina, autor portalu Starówka
Krystian Majewski – radny miasta Konina
Małgorzata Kostańska – kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu w Urzędzie Gminy Stare Miasto
Aneta Mizgalska – kierownik Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej „Marina”
Andrzej Łącki – prezes PTTK – Oddział w Koninie
Bartosz Kiełbasa – geograf i koniński regionalista
Krzysztof Pachciarz – dyrektor Zespołu Szkół CKU w Koninie
Odpowiedzialnymi za organizację konkursu byli: Jan Wawrzyniak – wicedyrektor Zespołu Szkół CKU oraz Marta Juszczak-Piguła – nauczyciel geografii w Zespole Szkół CKU

Komisja Konkursowa i organizatorzy imprezy gratulują zwycięzcom i laureatom oraz wszystkim uczestnikom konkursu i ich opiekunom. Dziękują jednocześnie wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu i przeprowadzeniu tego konkursu i przyczynili się do kolejnego sukcesu organizacyjnego.

Sponsorzy VII Wiosennego Konkursu Wiedzy o Koninie i Regionie Konińskim

 • Prezydent miasta Konina
 • Starosta koniński
 • Wydział Promocji i Współpracy z Zagranicą UM w Koninie
 • Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego
 • Lokalna Organizacja Turystyczna MARINA,
 • Wójt gminy Stare Miasto,
 • Wójt gminy Kramsk,
 • Wójt gminy Rzgów,
 • Wiesław Bednarek – radny powiatu konińskiego,
 • Ryszard Piguła – prezes ART-METAL Konin,
 • Hydrostal Konin,
 • DK Computers Konin,
 • Firma RJR Office s.c. Konin,
 • Centrum Filmowe Helios – Konin,
 • Dom Kultury „Oskard” – Konin,
 • Hurtownia Papiernicza „KAJET”,
 • Piekarnia DALEN – Konin,
 • Naleśnikarnia PRZYSTAŃ – Konin,
 • Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – Konin,
 • Kawiarenka Szkolna ZS CKU,
 • Samorząd Słuchaczy ZS CKU.
 • Opracowanie: Jan Wawrzyniak