POLITYKA. Poseł Leszek Galemba – Prawo i Sprawiedliwość

(źródło: strona sejmowa)