KONIN. XXII Olimpiada Wiedzy o Środkach Psychoaktywnych pod hasłem ,,Jestem asertywny”

IS_290

W Młodzieżowym Domu Kultury w Koninie podsumowano XXII Olimpiadę Wiedzy o Środkach Psychoaktywnych pod hasłem ,,Jestem asertywny”. Jej organizatorem było Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie. Nagrodzono i wyróżniono uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy wykazali się szeroką wiedzą na temat zdrowego stylu życia i substancji, których używanie ma bardzo negatywne konsekwencje dla zdrowia fizycznego i psychicznego młodych ludzi. Powstały też wiersze i piosenki o tematyce profilaktycznej (protokół z konkursu wiedzy i twórczości do przeczytania tutaj). Ponadto uczniowie przygotowali interesujące prace plastyczne związane z tematem olimpiady (protokół można przeczytać tutaj). Na gali w Młodzieżowym Domu Kultury prezes Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich Anna Lewandowska pogratulowała wszystkim laureatom i ich opiekunom oraz podziękowała władzom samorządowym Konina za wspieranie Olimpiady Wiedzy o Środkach Psychoaktywnych. Wiceprezydent Konina Sławomir Lorek podkreślił znaczenie konkursu dla kształtowania pozytywnych postaw dzieci i młodzieży.