TUREK, PRZYKONA. Wigilia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Młodzieżowego Koła Filatelistów w Szkole Podstawowej w Sarbicach

1

W Szkole Podstawowej w Sarbicach po raz kolejny w świątecznym spotkaniu uczestniczyli wolontariusze, sympatycy, kadra, organizatorzy, zaprzyjaźnieni sponsorzy, goście oraz dzieci, młodzież i rodzice Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Młodzieżowego Koła Filatelistów w Turku i w Sarbicach. Uroczystością pokierowali: Wioletta Witulska, Piotr Bińkowski i Waldemar Pawlak. Podziękowano dyrektor Dorocie Granos, Ewie Kozłowskiej, dzieciom i pracownikom tej utytułowanej Szkoły, którzy przygotowali Wigilię. Zebranym złożono życzenia świąteczno-noworoczne. Życzenia z upominkami przekazali również: poseł Ryszard Bartosik i radny Rady Powiatu Tureckiego Ryszard Papierkowski.

Wszystkie dzieci otrzymały paczki choinkowe, za co podziękowania są kierowane w stronę Dyrekcji LO w Turku, z Danutą Szczepanik, Olgą Wojtkowiak, Katarzyną Małachowską, Albinem Zańko i Zbyszkiem Ryczyńskim oraz wolontariuszami z tej szkoły.

Minutą ciszy uczczono świętej pamięci zmarłych, którzy w minionym roku odeszli na Wieczną Bożą Wartę: Małgorzatę Kamińską, Zofię Stachowiak, Helenę Więckowską, Karolinę Grzelak, Teresę Bednarek, Weronikę Majcherek, Jana Koniecznego i Arkadiusza Galewskiego.

Odznaki honorowe ,,Zasłużony dla Środowiskowego Klubu Honorowych Dawców Krwi w Turku” dyrektor Dorocie Granos i Waldemarowi Pawlakowi wręczył Jan Buda. Podziękowano też wolontariuszom. Odznakę honorową ,,Przyjaciel Dziecka” otrzymali: Monika Martyn, Urszula Maciejewska, Jolanta Zając, Małgorzata Karska, Alicja Kaszyńska i Krzysztof Kozelan. Dyplomy ,,Przyjaciel Dziecka” trafiły do Urszuli Opitz i Karoliny Stefaniak.

W roku 2019 statuetki Złoty Laur Wdzięczności wręczono:
Firmie Financial Service z Konina
Pani Agnieszce Putiatyckiej-Łopata
Pani Agnieszce Sidorowicz-Michalak
Pani Agnieszce Zarzecznej
Pani Anecie Jasnowskiej
Pani Annie Grzelak-Bulińskiej
Pani Annie Plewa-Śródzie
Pani Barbarze Chmielowskiej
Pani Ewie Kozłowskiej
Pani Marii Merdzińskiej
Pani Monice Martyn
Pani Teresie Bielawskiej
Pani Zdzisławie Kośli
Panu Bernardowi Tomczykowi
Panu Bogdanowi Włodarczykowi
Panu Czesławowi Cieślakowi
Panu Edwardowi Krawczykowi
Panu Janowi Budzie
Panu Krystianowi Grzelakowi
Panu Łukaszowi Bulińskiemu
Panu Robertowi Pawlakowi
Panu Stefanowi Bartosiakowi
Państwu Annie i Andrzejowi Sękalskim
Państwu Ewie i Arnoldowi Grochowskim
Państwu Izabeli i Grzegorzowi Matusiakom
Państwu Katarzynie i Karolowi Zielińskim
Państwu Małgorzacie i Ryszardowi Grzelakom
Państwu Mirosławie i Piotrowi Zawadom

W roku 2018 statuetki Złoty Laur Wdzięczności wręczono:
Pani Danucie Szczepanik
Pani Dorocie Granos
Pani Ewie Chojnackiej
Pani Ewie Dobrowolskiej
Pani Katarzynie Małachowskiej
Pani Małgorzacie Gray
Panu Albinowi Zańko
Panu Antoniemu Zesiukowi
Panu Jerzemu Drygielowi
Panu Piotrowi Bińkowskiemu
Panu Piotrowi Liskowskiemu
Panu Waldemarowi Pawlakowi
Panu Zbigniewowi Liskowskiemu
Panu Zbigniewowi Ryczyńskiemu

Dyplomy Złoty Laur Wdzięczności otrzymali: Izabela Nowakowska, Dariusz Kowalczyk, Dżesika Izabela Anastazja Ścisłowicz, Izabela Rusek, Waldemar Knop, Andrzej Marczyński, Marek Bober, Grażyna Pawlak, Bernard Lewandowski, Monika Podjadek, Mariusz Bryl, Zbigniew Olszewski. Waldemara Pawlaka uhonorowano Medalem Stulecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Polsce.

Piękne jasełka zaprezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej w Sarbicach, przygotowane przez Agnieszkę Mysłowską i Dorotę Drzewiecką. Po części artystycznej zebrani zaśpiewali wspólnie kolędę „Przybieżeli do Betlejem”. Następnie podzielili się opłatkiem, składając sobie życzenia świąteczne. I zasiedli do świątecznego stołu. Za przesmaczne potrawy wigilijne organizatorzy serdecznie dziękują Paniom z kuchni. Na koniec Święty Mikołaj wręczył wszystkim dzieciom paczki choinkowe.

Prezes TPD w Turku Waldemar Pawlak wraz z pozostałymi osobami z kierownictwa tej organizacji życzy dzieciom i wszystkim wolontariuszom oraz donatorom błogosławionego okresu Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego 2020 Roku w zdrówku, szczęściu, miłości, spokoju, dostatku i radości. - Życzymy pokoju i miłości oraz błogosławieństwa Bożego Dzieciątka. Szczęść nam wszystkim Panie Boże.