KONIN, TUREK, STARE MIASTO. Niech nowa linia kolejowa przebiega przez gminę Stare Miasto

Poseł Ryszard Bartosik 2

Poseł Ryszard Bartosik zwrócił się z pisemną prośbą do marszałka województwa wielkopolskiego Marka Woźniaka o to, aby linia kolejowa Konin – Turek przebiegała przez gminę Stare Miasto.

Na zorganizowanej konferencji prasowej w Krągoli, przy terenach aktywizacji gospodarczej, argumentował, że takie rozwiązanie sprzyjałoby rozwojowi całego subregionu konińskiego. Na terenie gminy Stare Miasto są dwa węzły autostradowe: w Żdżarach i Modle Królewskiej. Zainwestowało tu już wiele znanych firm. Linia kolejowa, z możliwością przwozów towarowych, zwiększyłaby dodatkowo atrakcyjność inwestycyjną tej części Wielkopolski. A to przełożyłoby się na nowe miejsca pracy, gdzie zatrudnienie mogliby znaleźć mieszkańcy wielu gmin subregionu.

W piśmie poseł Ryszard Bartosik zaznaczył, że w jego opinii istnieje możliwość stworzenia modelu finansowania budowy linii kolejowej Konin – Turek również w oparciu o fundusze z Krajowego Planu Odbudowy.