KONIN. Jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych?

W październiku w siedzibie Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich w Koninie, ul. PCK 13, odbyły się cztery 20-godzinne szkolenia dla nauczycieli i wychowawców z 13 świetlic prowadzonych przez TIO, kuratorów sądowych, pracowników socjalnych, policji, rodziców, członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz psychologów i pedagogów szkolnych z subregionu konińskiego.

Szkolenia informacyjno-edukacyjne wyposażyły wyżej wymienionych specjalistów w wiedzę, jak radzić sobie ze stresem i sytuacjami kryzysowymi, jak wspierać dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe w sytuacjach kryzysowych, jak pielęgnować czynniki chroniące, aby zminimalizować szkody zdrowotne i społeczne, wynikające z używania substancji psychoaktywnych.

Organizację szkoleń współfinansował Samorząd Województwa Wielkopolskiego.