KONIN. KRUS. Trzeba uważać na upadki

KRUS (9)

Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Koninie podsumowała XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci ,,Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy” oraz III Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym pod tym samym tytułem.

W pierwszym konkursie wzięło udział 253 uczniów z 13 szkół podstawowych. W pierwszej grupie wiekowej (klasy 0 – III) I miejsce zajęła Zuzanna Wysocka ze Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Kucharach Kościelnych, II – Oliwia Sobczak ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Osieczy, III – Nikola Uniejewska ze Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Szyszyńskich Holendrach. W drugiej grupie wiekowej (klasy IV – VIII) I miejsce zdobyła Michalina Ziętek ze Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Paprotni, II – Barbara Pieszak ze Szkoły Podstawowej w Paprotni, III – Martyna Woźniak ze Szkoły Podstawowej im. Gen. Władysława Andersa w Jaroszewicach Grodzieckich.

Z terenu działania PT KRUS w Koninie do Oddziału Regionalnego w Poznaniu wpłynęło 11 rymowanek. Wyróżnienie w etapie wojewódzkim otrzymała Anna Pilarska z Wąsoszy (gmina Ślesin). Ponadto kierownictwo PT KRUS w Koninie uhonorowało wszystkich uczestników konkursu z terenu działania Placówki, czyli Weronikę Binder z Królikowa Czwartego (gmina Grodziec), Adama Głąbickiego z Miłaczewa (gmina Kleczew), Kornelię Górską z Dobrosołowa Pierwszego (gmina Kazimierz Biskupi), Martę Krzemińską z Kalinowca (gmina Kleczew), Alicję Kuśmierczak z Kalinowca (gmina Kleczew), Adama Laskowskiego z Miłaczewa (gmina Kleczew), Julię Manikowską z Miłaczewa (gmina Kleczew), Maję Rybicką z Białej (gmina Grodziec), Wiktorię Sowińską z Barczygłowa (gmina Stare Miasto) i Oliwię Topolską ze Złotkowa (gminie Kleczew).

W Komisji Konkursowej zasiadali: Katarzyna Rzepecka-Andrzejak – kierownik Placówki Terenowej KRUS w Koninie, Mariusz Sroczyński – specjalista Placówki Terenowej KRUS w Koninie, Katarzyna Mijakowska – artysta plastyk, instruktor plastyki w Konińskim Domu Kultury, Monika Flaszewska – starszy specjalista Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Poznaniu – Filia w Malińcu, Grzegorz Dutkiewicz – starszy inspektor pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Koninie, Dominik Rawski – zastępca kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Koninie, starszy kapitan Sebastian Andrzejewski – naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie.

Placówka Terenowa KRUS w Koninie dziękuje Okręgowemu Inspektoratowi Pracy w Poznaniu, Konińskiemu Domu Kultury, Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za wsparcie przy organizacji konkursu i ufundowanie nagród dla laureatów, a Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej za pokaz ratownictwa przedmedycznego.