SAMORZĄD pod LUPĄ. STARE MIASTO. Zatrudnienie w Urzędzie Gminy raczej z nadwagą

Zatrudnienie

Zatrudnienie w Urzędzie Gminy w Starym Mieście jest jednym z najwyższych wśród gmin wiejskich. Na koniec 2019 roku wynosiło 59 osób, na koniec 2020 – 61 osób, na koniec 2021 roku – 62 osoby, czyli systematycznie rosło. Na koniec 2022 roku pozostało na tym samym poziomie – 62 pracowników. Tymczasem są gminy wiejskie, gdzie zatrudnienie mieści się w przedziale 30 – 40 osób. Pojawia się więc pytanie, czy liczba zatrudnionych – powyżej 60 osób – w Urzędzie Gminy w Starym Mieście jest racjonalna?

Rzeczywiście, gmina Stare Miasto jest duża – liczy ok. 12,5 tys. mieszkańców (na oficjalnej stronie internetowej gminy podano, że 12 482 tys. osób, czyli ponad 12 milionów), ma duży budżet – dochody to blisko 80 mln zł, realizuje dużo inwestycji, na samorząd lokalny są nakładane nowe zadania. Argumenty więc zawsze można znaleźć. Ale warto też szukać argumentów za zmniejszaniem lub choćby utrzymywaniem zatrudnienia. A tych również nie brakuje.

,,Zatrudnienie w urzędzie gminy” to złożone pojęcie. Jak czytamy w raporcie Związku Miast Polskich ,,Samorząd jako pracodawca. Raport o zatrudnieniu w sektorze samorządowym”, kategoria pracowników samorządowych jest niejednorodna: obejmuje nie tylko osoby, które pełnią funkcje związane z prowadzeniem postępowań administracyjnych, wydawaniem decyzji administracyjnych i podejmowaniem rozstrzygnięć („urzędników”), ale także osoby wykonujące wiele innych rodzajów prac specjalistycznych, pomocniczych i obsługi”.

Porównywanie więc zatrudnienia w urzędach gmin jest trudne i ma wiele aspektów. Ale należy to robić, aby spróbować opisać najbardziej racjonalny finansowo model.

W nowej rubryce w Konińskiej Gazecie Internetowej ,,Samorząd pod lupą” będziemy przyglądać się nie tylko finansom samorządów. Kontakt: redakcja@koninskagazetainternetowa.pl

Zdjęcia: Pixabay