ŚLESIN. Wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik zaprasza na Bitwę Regionów. Wystąpi Bayer Full

Bitwa Regionów

2 września o godz.15.00 w Parku Miejskim w Ślesinie rozpocznie się Wojewódzki Finał Bitwy Regionów. To konkurs kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich. Jego celem jest m.in. promowanie regionalnych potraw, a także bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych. Organizatorami „Bitwy Regionów” są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, przy współpracy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Na konferencji prasowej w Ślesinie, 28 sierpnia, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Ryszard Bartosik zapraszał na Wojewódzki Finał Bitwy Regionów mieszkańców wsi i miast. Podkreślił, że jest to pozytywny konkurs, pokazujący bogactwo wsi, jej kulinarne dziedzictwo i aktywność Kół Gospodyń Wiejskich. Podkreślił, że KGW rozwijają się, także dzięki temu, że mogą liczyć na pomoc z budżetu państwa na realizację swoich zadań.