15 PAŹDZIERNIKA 2023. Wybory parlamentarne i referendum. Niech wygrają ludzie prawi. Niech wygra polityczna prawość

2

Poniżej za brainly.pl, edukacyjnym serwisem społecznościowym służącym do wzajemnej pomocy uczniowskiej, podajemy pytanie młodego człowieka i odpowiedź innego młodego człowieka, która została sprawdzona przez eksperta (cytaty dosłowne).

,,Co to jest człowiek prawy?? Bo miałam napisać rozprawkę na temat człowiek prawy zasługuje na podziw. Głównie interesuje mnie co to znaczy ten człowiek prawy. Potrzebuję dużo informacji, nie wystarczy 1 zdanie, dobrze gdyby był jeszcze przykład. Dzięki z góry.”

,,Człowiek prawy jest to ktoś kto w swoim życiu kieruje się zasadą uczciwości, praworządności. Taka osoba nie zrobi niczego wbrew prawu. To człowiek zacny, sprawiedliwy, porządny, szanujący prawo, ludzi. Człowiek prawy kieruje się kodeksem moralnym i etycznym. Taki człowiek nie zrobi niczego niestosownego, złego. Jako przykład może posłużyć Jan Paweł II. Również stanowisko sędziego powinno zobowiązywać do prawości, uczciwości. Politycy powinni być dla nas przykładem prawości, ale jak wiemy wielu z nich było uwikłanych w różne ciemne interesy.”