POLITYKA. Paulina Hennig-Kloska ministrem klimatu i środowiska?

Polska 2050 ma ambicje kierowania Ministerstwem Klimatu i Środowiska. Funkcję ministra tego resortu miałaby objąć Paulina Hennig-Kloska, posłanka z okręgu konińsko-gnieźnieńskiego. To wiceprzewodnicząca Polski 2050. Wcześniej była związana z Nowoczesną. Gdyby została ministrem klimatu i środowiska, zastąpiłaby na tym stanowisku Annę Moskwę.