SOLIDARNI w PARTNERSTWIE. Gala podsumowująca Program ,,Działaj Lokalnie” 2023

Gala3

28 lutego w Starym Mieście na gali podsumowującej Program ,,Działaj Lokalnie 2023” zaprezentowano projekty zrealizowane w 6 gminach: Golinie, Grodźcu, Rychwale, Rzgowie, Starym Mieście i Tuliszkowie. Zostały one dofinansowane łączną kwotą 55 tys. zł z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Fundacja ta została założona przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości, utworzony na mocy ustawy „O wspieraniu demokracji w Europie Wschodniej”, uchwalonej w 1989 roku przez Kongres Stanów Zjednoczonych. Działa ona m.in. na rzecz wspierania rozwoju społeczności lokalnych. Tutaj jednym z programów jest ,,Działaj lokalnie”. Jak czytamy na oficjalnej stronie PAFW, ,,celem realizowanego od 2000 roku programu jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez projekty obywatelskie, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego. W ramach programu oferowane jest wsparcie dla aktywnych społeczności lokalnych, których członkowie sami definiują własne potrzeby i podejmują wspólne działania”. Program ,,Działaj lokalnie” realizuje Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.

Stowarzyszenie ,,Solidarni w Partnerstwie” pełni rolę Ośrodka Działaj Lokalnie na obszarze swojego działania. W roku ubiegłym w ramach konkursu grantowego dofinansowano 10 projektów. Dotyczyły one różnych obszarów, głównie kultury i integracji mieszkańców.

Gala była okazją do podziękowania liderom społeczności lokalnych za wysiłek i zaangażowanie. Pokazała, za jak stosunkowo niewielkie fundusze można zrealizować ciekawe pomysły służące wspólnotom gminnym.