POWIAT KONIŃSKI. Katarzyna Fryza starostą konińskim

Z ulotki

Wybrano władze powiatu konińskiego na lata 2024 – 2029. Funkcję starosty powierzono Katarzynie Fryzie, a przewodniczącego rady – Żanetcie Matlewskiej.

Rada Powiatu Konińskiego ukonstytuowała się 7 maja. Podczas sesji inaugurującej VII kadencję samorządu powiatu nowo wybrani radni złożyli ślubowanie oraz w tajnych głosowaniach wybrali przewodniczącego rady, wiceprzewodniczących, starostę i wicestarostę powiatu oraz trzech nieetatowych członków zarządu.

Zgodnie z ceremoniałem, uroczystą sesję rozpoczęło wspólne odśpiewanie hymnu państwowego, a obrady otworzył radny najstarszy wiekiem. Rola ta przypadła radnej Marii Emilii Wróbel. Następnie radni powiatu, wybrani podczas wyborów samorządowych 7 kwietnia, otrzymali zaświadczenia o wyborze na radnego i kolejno złożyli ślubowanie.

Po przedstawieniu zasad tajnego głosowania i powołaniu komisji skrutacyjnej radni dokonali wyboru nowych władz.

Przewodniczącym Rady Powiatu Konińskiego została Żanetta Matlewska, która pokonała w głosowaniu tajnym swojego kontrkandydata Szymona Stankiewicza – stosunkiem głosów 13 do 12. W organizowaniu pracy organu stanowiącego nową przewodniczącą wspierać będą dwaj wiceprzewodniczący: Janusz Stankiewicz i Andrzej Perkowski, którzy uzyskali takie samo poparcie radnych w ilości 14 głosów.

Punktem kulminacyjnym sesji był wybór przewodniczącego zarządu powiatu. Decyzją radnych, zarządowi powiatu przewodniczyć będzie Katarzyna Fryza, radna reprezentująca KWW Nasz Powiat. O wyborze na starostę w obecnej kadencji zadecydowało poparcie 13 radnych. Na Stanisława Bielika – kontrkandydata Katarzyny Fryzy do objęcia tej funkcji – oddano w tajnym głosowaniu 12 głosów.


Zgodnie z rekomendacją nowej starosty, rada powiatu powierzyła stanowisko wicestarosty Władysławowi Kocajowi oraz uzupełniła skład zarządu powiatu wybierając na jego nieetatowych członków: Elżbietę Marię Raźną, Marię Emilię Wróbel oraz Ryszarda Piotra Nawrockiego.

Najbliższe pięć lat w powiecie konińskim rządzić będzie 13-osobowa koalicja zawiązana w Radzie Powiatu Konińskiego przez 6 radnych reprezentujących KWW Nasz Powiat, 4 radnych z Polskiego Stronnictwa Ludowego, 2 radnych Koalicji Obywatelskiej i radnej z Towarzystwa Samorządowego.

(informację nadesłała: Marta J. Bagrowska – powiatowy rzecznik prasowy)