Archiwum dla ‘Stare Miasto’

STARE MIASTO. Jerzy Rzepecki ponownie prezesem OSP w Modle Królewskiej

6

Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Modle Królewskiej podsumowano działalność w kadencji 2017 – 2021. Ocena wypadła pozytywnie, o czym świadczyło jednogłośnie udzielone absolutorium Zarządowi OSP. Prezes Jerzy Rzepecki nie szczędził pochwał i podziękowań. Stwierdził na przykład, że bardzo dobrze układa się współpraca z Urzędem Gminy w Starym Mieście, na czele z wójtem [...]

STARE MIASTO. Strażackie podziękowania w Modle Królewskiej

Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Modle Królewskiej prezes Jerzy Rzepecki podziękował osobom, które były w zarządzie OSP w zakończonej kadencji. Na zdjęciu stoją (od prawej): Marek Szymczak – naczelnik w latach 2013 – 2021, Daniel Rzepecki – sekretarz w latach 2012 – 2017 i wiceprezes w latach 2017 – 2021, Daria Witkowska – [...]

STARE MIASTO. Dobry start dla psiaka

1

Każdy, kto zdecyduje się na adopcję bezdomnego czworonoga z terenu gminy Stare Miasto może liczyć na dobry start dla psiaka. W tegorocznym „Programie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Miasto”, przyjętym przez Radę Gminy, a zaproponowanym przez Wójta Gminy, znalazł się zapis, że osobie adoptującej bezdomnego psa, będącego pod [...]

STARE MIASTO. II Wielki Festyn Rodzinny Sołectwa Rumin

4

Z dużym zainteresowaniem spotkał się II Wielki Festyn Rodzinny Sołectwa Rumin, zorganizowany na miejscowym stadionie. Podczas imprezy wójt gminy Stare Miasto Dariusz Puchała oraz reprezentanci każdej z siedmiu grup wiekowych KS ,,Warta” Rumin otwarli nowe kompleks szatniowy na tym obiekcie sportowym. Poświęcił go proboszcz parafii w Starym Mieście – ks. kanonik Mirosław Dereszewski, jednocześnie przekazując [...]

STARE MIASTO. Warsztaty kulinarne dla seniorów

W ramach zadania „Ze zdrowiem na Ty!” Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto zorganizowała dwa warsztaty edukacyjno-kulinarne z dietetykiem i edukatorem żywienia Beatą Bukowiecką. Zajęcia kulinarne angażujące uczestników – członków Klubu Seniora – poprzedzone były prelekcją i pogadanką o zdrowym odżywianiu. Pani Beata mówiła, jak prawidłowo powinien odżywiać się senior, jakie są najczęstsze błędy żywieniowe i [...]

STARE MIASTO. Wielki Festyn Rodzinny w Ruminie

STARE MIASTO. 500 lat parafii w Liścu Wielkim

Parafia Lisiec Wielki rozpoczyna uroczystym odpustem obchody jubileuszu 500-lecia swojego istnienia. Według Jana Łaskiego – arcybiskupa gnieźnieńskiego – Lisiec Wielki był posiadłością królewską, dlatego w 1521 roku Zygmunt I polecił wznieść tutaj niewielką świątynię modrzewiową. Powołana został parafia pod wezwaniem Jana Chrzciciela, a jej pierwszym proboszczem został ks. Jan ze Sługocina. Następnie powstała drewniana świątynia [...]

STARE MIASTO. Wójt Dariusz Puchała z wotum zaufania

Sesja absolutoryjna, czyli jedno z najważniejszych posiedzeń Rady Gminy, odbyła się 24 czerwca w Bibliotece Publicznej Gminy Stare Miasto. Debatowano nad „Raportem o stanie Gminy Stare Miasto za rok 2020”, który jest przewodnikiem wiedzy na temat aktywności inwestycyjnych, społecznych, kulturalnych i edukacyjnych w gminie. Kolejno przedstawiono sprawozdanie z wykonania budżetu za ubiegły rok oraz opinię [...]

STARE MIASTO. Czek na budowę stacji uzdatniania wody w Żdżarach

Symboliczny czek na 800 000 zł na budowę stacji uzdatniania wody w Żdżarach z rąk wojewody wielkopolskiego Michała Zielińskiego odebrał 22 czerwca wójt Dariusz Puchała. Dofinansowanie pochodzi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z naboru dla gmin popegeerowskich. W ramach inwestycji wybudowana zostanie stacja o wydajności 62,5 metrów sześciennych na godzinę wraz z ujęciami głębinowymi, instalacjami technologicznymi i [...]

STARE MIASTO. Powstanie projekt strażnicy OSP w Żychlinie

2

W obecności wójta gminy Stare Miasto Dariusza Puchały w Żychlinie została zawarta umowa na wykonanie opracowania pełnobranżowego projektu budowlanego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żychlinie. To pierwszy krok w kierunku budowy w tej miejscowości nowej strażnicy. W ramach umowy podpisanej przez prezes jednostki OSP Ewelinę Andrzejak wykonane zostaną: projekt architektoniczno-budowlany oraz projekty techniczne (m.in. instalacji [...]