Archiwum dla ‘Stare Miasto’

STARE MIASTO. Konferencja naukowa w kościele parafialnym

STARE MIASTO. Narodowe Czytanie z Edytą Jungowską

STARE MIASTO. Konkurs ,,Ekologicznie i z pasją w gminie Stare Miasto” na najpiękniejszy ogród przydomowy

W dniach od 5 do 20 sierpnia odbyło się głosowanie internetowe w konkursie ,,Ekologicznie i z pasją w gminie Stare Miasto” na najpiękniejszy ogród przydomowy. 20 sierpnia podliczone zostały głosy poprzez zsumowanie polubień pod wszystkim zdjęciami każdego z ośmiu ogrodów. Wyniki przedstawiają się następująco: Ogród nr 1: 1778 polubień Ogród nr 2: 4000 polubień Ogród [...]

STARE MIASTO. 3 września Dożynki Gminno-Parafialne w Janowicach

STARE MIASTO. Półkolonie uwrażliwiły dzieci na potrzeby zwierząt

SM2

29 lipca w staromiejskiej bibliotece zakończył się wyjątkowy turnus półkolonii. Wyjątkowy, bo jego realizację sfinansowano ze środków Fundacji PZU. Dzięki temu z oferty wypoczynku letniego mogły skorzystać bezpłatnie dzieci w trudniejszej sytuacji finansowej. Organizatorzy w programie położyli nacisk na uwrażliwienie dzieci na potrzeby zwierząt. Dlatego ten czas wypełniony był spotkaniami z naszymi „braćmi mniejszymi”. Na [...]

STARE MIASTO. Gmina nie zwalnia tempa i realizuje kolejne inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Stare Miasto od lat jest priorytetem dla samorządu. Tego typu inwestycje są przede wszystkim odpowiedzią na potrzeby mieszkańców w zakresie dostępności do gminnego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, ale także poprawy ich komfortu i jakości życia oraz podniesienia standardów ochrony środowiska. – W ubiegłym roku oddaliśmy do użytku 38 km [...]

STARE MIASTO. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Modle Królewskiej

1

15 lipca wójt gminy Stare Miasto Dariusz Puchała podpisał umowę na II etap rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Modła Królewska wraz z budową kolektora tłocznego od oczyszczalni. Umowa została podpisana z konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych Jakub Wawrzyniak oraz Proinvest Sp. z o.o. na kwotę 7 885 361,60 zł, w systemie zaprojektuj i wybuduj. Rozbudowa zwiększy możliwości oczyszczalni, zapewni [...]

STARE MIASTO. Przebudowa ulicy Grabowej w Żychlinie

Gmina Stare Miasto otrzymała kolejne środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład. W ramach trzeciej edycji naboru wniosków o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji mogły ubiegać się gminy, powiaty, związki międzygminne i związki powiatowo-gminne, na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Samorząd Gminy Stare Miasto uzyskał 98 proc. dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego [...]

STARE MIASTO. 30 tysięcy złotych dla OSP w Starym Mieście

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Mieście pozyskała środki zewnętrzne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach naboru wniosków na przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność OSP. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku remizy pozwoli ograniczyć emisję spalin, w tym substancji szkodliwych dla środowiska. Wyprodukowana energia elektryczna będzie wykorzystywana na potrzeby własne jednostki oraz [...]

STARE MIASTO. Ekologicznie i z pasją w gminie Stare Miasto

Gmina Stare Miasto ogłasza konkurs pn.: ”Ekologicznie i z pasją w gminie Stare Miasto” na najpiękniejszy ogród przydomowy, który adresowany jest do mieszkańców gminy Stare Miasto posiadających ogrody na terenie gminy Stare Miasto. Na zgłoszenia czekamy do 25 lipca br. Po tym terminie komisja konkursowa wyłoni maksymalnie 8 ogrodów, które poddane będą głosowaniu na fanpage`u Facebook Gmina Stare [...]