Energia powstanie ze śmieci

Czesław Smorowski

Region koniński to nie tylko obszar przemysłowy, ale również tereny, które przyciągają turystów ze względu na swoje walory przyrodnicze. Samorządy lokalne dobrze wiedzą, że trzeba o nie dbać, poprzez właściwe działania w zakresie ochrony środowiska. Jednym z najważniejszych zadań jest przy tym uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi.

Tego rodzaju zadania nie wykona się w pojedynkę. Dlatego samorządy chcą działać wspólnie. Już w 1998 roku powołano Związek Międzygminny Koniński Region Komunalny, skupiający obecnie 12 samorządów. Jego zadaniem jest zaspokajanie potrzeb wspólnot lokalnych w zakresie ochrony środowiska, uporządkowanie gospodarki odpadami, a także szeroko pojmowana edukacja ekologiczna.

Prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi wymaga podejmowania przez samorządy działań niejednokrotnie przekraczających ich możliwości finansowe. Stąd wziął się pomysł wspólnego rozwiązania tego problemu na terenie całego subregionu konińskiego, na bazie bardzo dobrze funkcjonującego Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie, przy wykorzystaniu środków finansowych z Unii Europejskiej – podkreślił Czesław Smorowski, przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego Koniński Region Komunalny (na zdjęciu).

Projekt nosi nazwę ,,Uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie subregionu konińskiego”. Obejmuje budowę instalacji termicznego przekształcania odpadów i ich energetycznego wykorzystania oraz rekultywację 14 zamkniętych składowisk. Do projektu przystąpiło w sumie 30 gmin oraz miasto Konin. Na ich terenie mieszka ponad 350 tys. osób.

Projekt konkurował z kilkunastoma podobnymi z całego kraju. Rywalizacja była więc duża. Ostatecznie znalazł się w czwórce najwyżej ocenionych. Wiceminister środowiska Bernard Błaszczyk w wypowiedzi dla Polskiej Agencji Prasowej w połowie grudnia 2010 roku stwierdził, że ,,wszystko wskazuje na to, że spalarnia w Koninie będzie mogła zostać zrealizowana”. Na początku stycznia Konin odwiedzi komisja oceniająca. I jeżeli jej opinia będzie pozytywna, finansowanie zostanie otwarte.

Koszt takiej inwestycji to ok. 300 mln zł, z czego ponad połowa będzie pochodziła z Europejskiego Funduszu Spójności. Instalacja termicznego przekształcania odpadów ma powstać na terenie Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie, na powierzchni 3,5 ha. Za taką lokalizacją przemawiał fakt, że Zakład dysponuje bardzo dobrze funkcjonującym składowiskiem odpadów komunalnych, sortownią i kompostownią. Poza tym wdrożył efektywny system selektywnej zbiórki odpadów, który obejmuje nie tylko miasto Konin, ale i wiele gmin powiatu konińskiego.

Dodatkową korzyścią będzie alternatywne paliwo, uzyskiwane dzięki instalacji termicznego przekształcania odpadów. To pozwoli zaoszczędzić drewno czy węgiel. Powstała w ten sposób energia elektryczna zostanie wykorzystana przez miasto Konin i okoliczne gminy. Skorzystają na tym wszyscy – powiedział przewodniczący Czesław Smorowski.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA