Archiwum dla ‘Olszówka’

OLSZÓWKA. Harmonogram wywozu odpadów 2017

OLSZÓWKA. Bez segregacji płaci się dwa razy drożej

MZGOK

31 maja 2016r. Rada Gminy Olszówka podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody, ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty, ustalając od 1 lipca 2016 r. nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w następującej wysokości: 1) za odpady zbierane w sposób selektywny – 7,50 zł od osoby na miesiąc, a [...]

MZGOK. Ochrona środowiska – gmina Olszówka

www.mzgok.konin

Ochrona środowiska naturalnego jest jednym z priorytetów w działalności władz samorządowych gminy Olszówka. W ostatnich latach zrobiono w tym zakresie sporo. Przyczyniła się do tego także edukacja ekologiczna prowadzone w placówkach oświatowych. Młodzież jest nastawiona na zdrowy styl życia i ochronę zasobów przyrodniczych. Szkoły biorą udział m.in. w akcji ,,Sprzątanie świata”, zbieraniu baterii, organizują konkursy [...]

KAWĘCZYN, KRZYMÓW, OLSZÓWKA. Trzech wójtów od 1990 roku

SONY DSC

W regionie konińskim trzech szefów gmin pełni swoje funkcje od 1990 roku w sposób ciągły, bez przerw. Są to: Jan Nowak – wójt gminy Kawęczyn (powiat turecki), Tadeusz Jankowski – wójt gminy Krzymów (powiat koniński) i Włodzimierz Fraszczyk – wójt gminy Olszówka (powiat kolski). Jak powiedział KGI Jan Nowak (na zdjęciu), to wynik pracy i [...]