Archiwum dla ‘Grzegorzew’

GRZEGORZEW. Koszty unieszkodliwiania odpadów komunalnych przekroczyły 400 tysięcy złotych

MZGOK

W roku 2015 usługę odbioru odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Grzegorzew realizował Zakład Oczyszczania Terenu ,,Bakun” w Roztoce (gmina Krzymów). Gmina poniosła koszty w wysokości 272 220 zł. Odpady były unieszkodliwiane w Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie, a przeterminowane leki w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Koninie. Na ten cel gmina poniosła koszty [...]

MZGOK. Ochrona środowiska – gmina Grzegorzew

MZGOK

Za prowadzenie działań proekologicznych gmina Grzegorzew otrzymała w 2007 roku tytuł ,,Gmina Przyjazna Środowisku”. Ochrona środowiska, w tym właściwe prowadzenie gospodarki wodno-ściekowej, to jeden z priorytetów samorządu. Gmina ma bardzo dobrze zorganizowaną selektywną zbiórkę odpadów. Kładzie też nacisk na akcje edukacyjne, skierowane także do ludzi młodych. To wszystko przynosi pozytywne efekty. 

ZAROBKI. Wójt gminy Grzegorzew Bożena Dominiak

Wynagrodzenie miesięczne brutto składa się z kilku części: a) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości – 4 600 zł; b) dodatek funkcyjny w wysokości 1 600 zł; c) dodatek specjalny w wysokości – 30 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego; d) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego.