Archiwum dla ‘Stare Miasto’

STARE MIASTO. Sukces gospodarstwa agroturystycznego ,,Owocowy Raj Nad Zalewem”

Gospodarstwo Sadownicze ,,Owocowy Raj – RHD Przetwórstwo Owoców” brało udział w XXII edycji ogólnopolskiego konkursu „Sposób na sukces”, który został objęty honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Kapituła konkursu doceniła rodzinne gospodarstwo za najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich i przyznała jej zaszczytne II miejsce. Najlepsze życzenia oraz kosz upominkowy na uroczystej gali [...]

STARE MIASTO. Kurs e-learningowy „Lepiej przeżyj” dla uczniów, nauczycieli i rodziców

Dwie szkoły podstawowe: w Żychlinie i w Liścu Wielkim od bieżącego roku szkolnego w ramach realizowanego programu wychowawczo-profilaktycznego będą korzystały z nowoczesnego narzędzia, jakim jest kurs e-learningowy “Lepiej przeżyj” organizowany przez LYKE Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu. Kurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV – VIII, nauczycieli i rodziców uczniów. Kurs dla uczniów składa [...]

STARE MIASTO. Lepsze drogi dojazdowe

Zakończono prace związane z przebudową dróg gminnych o nawierzchni tłuczniowej. Poprawiono jakość dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach: Barczygłów, Stare Miasto oraz Krągola, o łącznej długości 1,87 km. Wartość inwestycji wyniosła 567 297,94 zł. Zadanie jest współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 193 375 zł.

STARE MIASTO. Przebudowa ulicy Jesionowej i Kasztanowej

Zakończył się I etap prac związanych z przebudową ulicy Jesionowej i Kasztanowej w miejscowości Stare Miasto. Wykonano roboty ziemne, konstrukcję nawierzchni jezdni z kostki brukowej, wyniesiono przejście dla pieszych oraz chodniki. Przebudowane zostały również zjazdy na posesje, a prace brukarskie na ulicy Kasztanowej są na ukończeniu. Wartość I etapu prac to 1 137 750 zł. [...]

STARE MIASTO. Nostalgiczna podróż Magdy Umer

Koncert 1

Są ludzie, którzy na długo pozostają w naszej pamięci. Są artyści, których twórczość pozostawia w duszy ślad na zawsze. Tak można krótko podsumować recital Magdy Umer, który odbył się 4 listopada w staromiejskiej bibliotece. Ta wyjątkowa artystka zabrała widzów w niezwykłą, nostalgiczną podróż do swoich wspomnień, do przyjaciół, którzy są i którzy już odeszli. Wszystko [...]

STARE MIASTO. Ambroży Kleks i Harry Potter na szkolnym korytarzu. Uczniowie ze Żdżar bili rekord w czytaniu na przerwie

2

Konkurs na najlepsze przebranie za postać literacką, spotkanie online z patronką szkoły – Mirą Stanisławską-Meysztowicz oraz bicie rekordu w czytaniu książek – w taki sposób Szkoła Podstawowa w Żdżarach włączyła się w międzynarodową akcję pt. „Przerwa na czytanie”. 25 października na szkolnych korytarzach w Żdżarach można było spotkać Harrego Pottera, Ambrożego Kleksa, Białą Czarownicę czy [...]

STARE MIASTO. Obchody Święta Niepodległości

OSTROWITE – STARE MIASTO. Liderzy Wielkopolskiej Odnowy Wsi

29 października w gminie Ostrowite odbyła się gala „Liderzy Wielkopolskiej Odnowy Wsi”. Nagrody najbardziej aktywnym sołectwom z terenu wschodniej części Wielkopolski, wybranym w ramach VI edycji konkursu „Aktywna Wieś Wielkopolska”, wręczył wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski. Celem konkursu jest ocena działalności miejscowości uczestniczących w programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” oraz nagrodzenie najbardziej aktywnych uczestników. Konkurs [...]

STARE MIASTO. Przedszkole promujące zdrowie

25 października w Przedszkolu Samorządowym w Starym Mieście odbyła się wizyta studyjna, która miała na celu podsumowanie okresu przygotowawczego do otrzymania certyfikatu Przedszkola Promującego Zdrowie. W wizycie uczestniczyli licznie przybyli goście, m.in. przewodnicząca Rady Gminy, przedstawiciele Urzędu Gminy w Starym Mieście, wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Koninie – Irena Rogala, dyrektorzy placówek oświatowych [...]

STARE MIASTO. Gmina przyjazna rodzinie

25 października wójt gminy Stare Miasto Dariusz Puchała, w towarzystwie Marii Szumigalskiej, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Mieście, odebrał z rąk wicewojewody wielkopolskiego Anety Niestrawskiej statuetkę laureata konkursu „Wielkopolska Gmina Przyjazna Rodzinie”. Przyznano ją za całokształt podejmowanych działań z zakresu wsparcia i pomocy rodzinom, które przynoszą istotne efekty dla społeczności lokalnej. Po raz pierwszy gmina [...]