Archiwum dla ‘Zespół Szkół Budowlanych w Koninie’

KONIN. Kluczowe kompetencje w Zespole Szkół Budowlanych

W Zespole Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego podsumowano realizację projektu ,,Szkoła kluczowych kompetencji. Ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Centralnej i południowo-zachodniej”. Pozwolił on grupie uczniów podnieść kompetencje matematyczne, z zakresu języka angielskiego, przedsiębiorczości i technologii informacyjnej. W ramach projektu zorganizowano m.in. wakacyjne obozy naukowe. Jak podkreślili uczniowie w swojej prezentacji, była to ciekawa [...]

KONIN. Stowarzyszenie ,,Arka” – akcja ,,Konińska Gwiazdka 2012”

1 czerwca 2012 r. rozpoczęło swoją działalność Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Arka” przy Zespole Szkół Budowlanych w Koninie. Za zadanie postawiło sobie wszechstronną opiekę nad uczniami na terenie powiatu konińskiego oraz wsparcie dla instytucji, które w tym obszarze działają. Stowarzyszenie ogłosiło akcję „Konińska Gwiazdka 2012”, która potrwa do 31 grudnia 2012 r. Jej celem [...]

KONIN. Zespół Szkół Budowlanych. Mądra dyscyplina, czyli rola wychowawcza szkoły

IS_041

Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie był organizatorem seminarium dla pedagogów szkół gimnazjalnych pod tytułem: ,,Rola wychowawcza szkoły w świetle współczesnych problemów”. Przedstawiciele policji i wymiaru sprawiedliwości – Katarzyna Wiśniewska i Anna Zawadzka – mówili o odpowiedzialności karnej nieletnich oraz zachowaniach młodzieży niezgodnych z prawem. Wicedyrektor ZSB Izabela Andrzejczak poinformowała o funkcjonowaniu zespołu [...]

KONIN. Honorowi dawcy krwi w Budowlance

Już po raz czwarty uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Budowlanych w Koninie uczestniczyli w akcji HDK „Młoda krew ratuje życie”. Chęć niesienia bezinteresownej pomocy zasługuje na uznanie. Pod opieką zespołu medycznego i nauczycieli Budowlanki krew oddały 63 osoby, a jedna zarejestrowała się jako potencjalny dawca szpiku kostnego. Organizatorzy – Krzysztof Wolski i Bogusław Wardęcki – [...]

KONIN. Dzień Budowlanych

IS_005

Jeżeli każdy mężczyzna powinien postawić dom, to absolwentom Zespołu Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie jest łatwiej wykonać to zadanie. Zdobywają oni różne zawody: od murarza do geodety. Ale oferta edukacyjna wykracza poza kierunki budowlane. W ZSB można też zostać na przykład …technikiem żywienia i usług gastronomicznych. Dzięki temu na Dniu Budowlanych, imprezie zorganizowanej [...]

KONIN. Zespół Szkół Budowlanych – matematyczne zmagania

4

W dniach 25 i 27 września w Zespole Szkół Budowlanych w Koninie odbył się konkurs matematyczny pod hasłem: ,,Matematyka na budowie”. Nauczyciele ZSB chcieli zwrócić uwagę uczniów na to, jak niezbędne jest wykorzystywanie logicznego i twórczego myślenia na budowie.

KONIN. Zespół Szkół Budowlanych – 150 uczniów zakończyło naukę

IS_zakończenie zsz 2012 202

15 czerwca odbyła się uroczystość zakończenia nauki w zasadniczej szkole zawodowej dla 150 uczniów Zespołu Szkół Budowlanych w Koninie. Była to okazja do podsumowania osiągnięć tegorocznych absolwentów, a także wręczenia nagród najlepszym. Dyrektor Karol Leszczyński w swoim wystąpieniu zauważył, że uczniowie opuszczają szkołę dobrze przygotowani do swoich zawodów. Wyraził nadzieję, że nie powinni mieć problemów [...]

OŚWIATA. Nowa jakość kształcenia w szkolnictwie zawodowym

Reforma szkolnictwa zawodowego będzie stopniowo wprowadzana od 1 września 2012 roku. Ma na celu ułatwienie zdobywania wykształcenia zawodowego, a także uproszczenie zasad przekwalifikowywania.

KONIN. Zespół Szkół Budowlanych – absolutorium klas maturalnych

Zespół Szkółł Budowlanych

133 maturzystów z Zespołu Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie odebrało z rąk dyrektora Karola Leszczyńskiego i wychowawców karty absolutoryjne. Liczna grupa abiturientów otrzymała dyplomy i nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce, pracę na rzecz szkoły oraz wybitne osiągnięcia sportowe. Absolutorium klas maturalnych było też okazją do podziękowania rodzicom uczniów oraz nauczycielom.

KONIN. Zespół Szkół Budowlanych – wybudują, nakarmią, naprawią

IS_030

Dzień Otwarty, zorganizowany dzisiaj w Zespole Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie, dał gimnazjalistom możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną tej placówki oświatowej. Jest ona bardzo szeroka. I obejmuje nie tylko zawody budowlane.  W ZSB można zostać także …technikiem hotelarstwa czy technikiem żywienia i usług gastronomicznych.