Archiwum dla ‘Brudzew’

OCHRONA ŚRODOWISKA. Gmina Brudzew

MZGOK

Samorząd gminy Brudzew podejmuje różnorodne zadania służące ochronie środowiska. W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach mieszkańcy mieli zapewnioną pomoc przy wypełnianiu deklaracji. Odpady są odbierane zgodnie z harmonogramem. Poza tym prowadzona jest zbiórka baterii w szkołach oraz przyjmowane są przeterminowane leki w aptekach na terenie gminy Brudzew.

BRUDZEW. Złote gody ,,U Joli”

Złote gody Brudzew

25. i 50. rocznica zawarcia związku małżeńskiego to wyjątkowa okazja do podsumowań i refleksji nad zmieniającym się na przestrzeni lat uczuciem dwojga ludzi. Z tego też powodu Urząd Stanu Cywilnego w Brudzewie zorganizował 29 grudnia 2011 r. niecodzienną uroczystość, mającą na celu uhonorowanie szanownych Jubilatów dyplomami oraz medalami nadawanymi przez Prezydenta RP. Miejscem spotkania był [...]

BRUDZEW (KOŹMIN). Prezesem Romuald Rumiejowski

W sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźminie odbył się X Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Brudzewie, będący jednocześnie zjazdem sprawozdawczo-wyborczym Związku. Tytuł honorowego prezesa za 36-letnie kierowanie organizacją nadano Józefowi Walkowskiemu.

BRUDZEW. Bo sołtys jest potęgą

W gminie Brudzew są 23 sołectwa. We wszystkich są już znani kierownicy lokalnych społeczności. Na uprawnionych 4763 mieszkańców wszystkich miejscowości gminy Brudzew w zebraniach i wyborach sołtysów wzięło udział 950 osób. Dało to 20-procentową frekwencję.