Archiwum dla ‘Zespół Szkół Medycznych w Koninie’

KONIN. Uroczystość zakończenia roku szkolnego w popularnym ,,konińskim Medyku”

IS_047

W Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie – czyli popularnym „konińskim Medyku” – prowadzonym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego 24 czerwca odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego dla pierwszych roczników szkoły medycznej oraz wręczenia absolwentom roczników kończących cykl nauczania roczny i dwuletni świadectw ukończenia szkoły na siedmiu kierunkach kształcenia: technik farmaceutyczny, terapia zajęciowa, [...]

ZESPÓŁ SZKÓŁ MEDYCZNYCH w KONINIE. Konkurs z zakresu profilaktyki raka

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie zorganizowało finał międzyszkolnego konkursu z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych. Miał on zasięg ponadwojewódzki. I był poświęcony profilaktyce raka jelita grubego. To jeden z najczęściej występujących nowotworów, dlatego konieczne jest podejmowanie działań poszerzających wiedzę o tej chorobie, przede wszystkim o zagrożeniach i sposobach jej zapobiegania. Organizowany przez [...]

KONIN. Integracyjne Jasełka w ,,Medyku”

IS_186

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie zaprosiło na tradycyjne Jasełka. Celem tej imprezy jest nie tylko promocja polskich tradycji, ale także integracja z osobami niepełnosprawnymi. W tym roku w świątecznym spotkaniu wzięły udział grupy z Przedszkola nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie, Przedszkola nr 10 ,,Leszczynowa Górka” w Koninie (także z [...]

KONIN. Dzień Edukacji Narodowej i Ślubowanie Klas Pierwszych w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

IS_040

W Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie po raz 46. obchodzono Dzień Edukacji Narodowej. Przyjęto też ślubowanie kolejnego rocznika słuchaczy WSCKZiU (Zespołu Szkół Medycznych – kierunki dzienne, oraz Policealnej Szkoły Służb Społecznych i Medycznych – kierunki zaoczne). Jak podkreślił w swoim wystąpieniu dyrektor Wojciech Szymczak, szczególny charakter miało ono dla słuchaczy kierunku [...]

KONIN. Absolutorium 2015 w ,,Medyku”

IS_214

114 świadectw ukończenia szkoły wręczył uroczyście dyrektor Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Wojciech Szymczak na uroczystości absolutoryjnej, 26 czerwca. Progi Zespołu Szkół Medycznych opuściło 81 absolwentów, którzy zdobyli zawody: technika masażysty, terapeuty zajęciowego, technika farmaceutycznego, technika usług kosmetycznych, higienistki stomatologicznej. Policealną Szkołę Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych ukończyły 33 osoby, zdobywając zawód [...]

KONIN. 45-lecie Zespołu Szkół Medycznych

IS_081

Zespół Szkół Medycznych im. Karola Marcinkowskiego w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie obchodził jubileusz 45-lecia istnienia. Z tej okazji w konińskim ,,Oskardzie” odbyła się uroczysta akademia, na której przypomniano historię szkoły. Popularny ,,Medyk” rozpoczął swoje dzieje od Liceum Medycznego Pielęgniarstwa. W roku szkolnym 1969/70 naukę w szkole rozpoczęło 160 dziewcząt i [...]

KONIN. Spotkanie świąteczno-integracyjne w Medyku

IS_122

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie, czyli popularny Medyk, od ponad 20 lat działa na rzecz integracji osób niepełnosprawnych. Służą temu także doroczne spotkania świąteczne, w których uczestniczą grupy z zaprzyjaźnionych placówek. W tym roku do Zespołu Szkół Medycznych dotarły dzieci z Przedszkola nr 10 w Koninie, podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy Fundacji [...]

KONIN. Absolutorium w ,,Medyku”

KGI1522

130 świadectw ukończenia szkoły wręczył uroczyście dyrektor Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Wojciech Szymczak. Na uroczystości – 27 czerwca – pożegnano się z dwoma bardzo ważnymi kierunkami kształcenia – dietetyka i ratownika medycznego. Świadectwa ukończenia szkoły otrzymali także absolwenci technika masażysty, terapeuty zajęciowego, technika farmaceutycznego, technika usług kosmetycznych, higienistki stomatologicznej i opiekuna medycznego. [...]

KONIN. Szkoła Medyczna dla Przedszkolaków

KGI1063

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie – – Zespół Szkół Medycznych im. Karola Marcinkowskiego w Koninie zaprosiło 5 czerwca na spotkanie pod tytułem „Szkoła Medyczna dla Przedszkolaków”. Dzieci z Przedszkola nr 10 z oddziałami integracyjnymi ,,Leszczynowa Górka” i z Przedszkola nr 32 z oddziałami integracyjnymi miały możliwość poznania poprzez zabawę, konkursy i [...]

ZESPÓŁ SZKÓŁ MEDYCZNYCH W KONINIE. Rekrutacja do 22 sierpnia

Zespół Szkół Medycznych im. Karola Marcinkowskiego w Koninie w roku szkolnym 2012/2013 zaprasza do podjęcia nauki  w następujących zawodach: higienistka stomatologiczna, technik farmaceutyczny, technik usług kosmetycznych, technik masażysta, ratownik medyczny, opiekun medyczny, opiekun dziecięcy, opiekun środowiskowy, opiekun w domu pomocy społecznej, asystent osoby niepełnosprawnej, terapeuta zajęciowy. Więcej tutaj