Archiwum dla ‘OJCZYZNA’

WIERZBINEK. Dożynki Powiatowo-Gminno-Parafialne 2019

1

Po raz dwudziesty pierwszy rolnicy z powiatu konińskiego wspólnie obchodzili święto plonów. Powiatowo-gminno-parafialne uroczystości dożynkowe odbyły się w niedzielę, 18 sierpnia, w Wierzbinku. Ze względu na nieprzychylną aurę, tegorocznych zbiorów do udanych zaliczyć nie można. Rolnicy z powiatu konińskiego ponieśli duże starty, susza dotknęła ok. 70 proc. gospodarstw z tego terenu. Pomimo tak trudnego roku, [...]

KONIN. Noc Spadających Gwiazd

WIERZBINEK. De Mono w Wierzbinku. Statki na niebie podczas dożynek

18 sierpnia w Wierzbinku zaśpiewa De Mono. Zespół będzie gwiazdą muzyczną Dożynek Powiatowo-Gminno-Parafialnych.

WIERZBINEK. 18 sierpnia Dożynki Powiatowo-Gminno-Parafiane w Wierzbinku. W programie koncert De Mono

KONIN. Radny Robert Popkowski obok arcybiskupa Marka Jędraszewskiego

Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Robert Popkowski, przewodniczący Solidarnej Polski w Wielkopolsce, będzie prawdopodobnie drugą osobą w Polsce, po arcybiskupie Marku Jędraszewskim, którego słowa o ,,tęczowej zarazie” zostaną przeanalizowane przez prokuraturę. ,,Czerwona zaraza już nie chodzi po naszej ziemi, ale pojawiła się nowa, neomarksistowska, chcąca opanować nasze dusze, serca i umysły. Nie czerwona, ale tęczowa”- powiedział [...]

STARE MIASTO. Gmina z porozumieniem na realizację programu „Czyste Powietrze”

Gmina Stare Miasto podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie realizacji  Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Dokument w siedzibie wielkopolskiego funduszu podpisali wójt gminy Dariusz Puchała, przy kontrasygnacie skarbnika Jolanty Sobczak, oraz prezes Zarządu WFOŚiGW Jolanta  Ratajczak. Dzięki porozumieniu, specjalny wydelegowany przez samorząd pracownik będzie pomagać przyszłym beneficjentom z [...]

KONIN. Uchwała o nieudzieleniu absolutorium nieważna

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu uchwałą z dnia 31 lipca stwierdziła nieważność uchwały Rady Miasta Konina z dnia 26 czerwca w sprawie nieudzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Konina z tytułu wykonania budżetu miasta za 2018 rok. Uchwała została uznana za sprzeczną z przepisami ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o finansach publicznych. W uzasadnieniu podniesiono, że [...]

STARE MIASTO. Uczcili pamięć bohaterów

W Ruminie przed strażnicą Ochotniczej Straży Pożarnej uczczono pamięć 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Punktualnie o godzinie 17.00 uruchomiona została syrena alarmowa OSP, a zgromadzeni mieszkańcy i druhowie w skupieniu oddali hołd poległym bohaterom. Proboszcz parafii p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła w Starym Mieście Mirosław Dereszewski odmówił modlitwę za ofiary Powstania i II wojny [...]

STARE MIASTO. W rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

STARE MIASTO. Staromiejscy seniorzy w Dolinie Baryczy

2

Członkowie Klubu Seniora ze Starego Miasta są aktywni turystycznie. Ostatnio zobaczyli Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy”. Znajdujące się tu Stawy Milickie są największym kompleksem stawów rybnych w Europie (jest ich prawie trzysta), ale też największym w kraju rezerwatem ptaków. To gratka dla miłośników przyrody. Można tu spotkać tak rzadkiego bielika, będącego pierwowzorem godła Polski, bociana czarnego [...]