Archiwum dla ‘Stowarzyszenie ,,Solidarni w Partnerstwie”’

SOLIDARNI w PARTNERSTWIE. Ogłoszenia o naborze wniosków

Stowarzyszenie ,,Solidarni w Partnerstwie” zachęca do zapoznania się z ogłoszeniami o naborach wniosków o przyznanie pomocy w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: – nr 9/2018 dot. Premii na otwarcie działalności (nr 9) – nr 10/2018 dot. Rozwoju przedsiębiorczości (nr 10) oraz ogłoszenia naborów wniosków o powierzenie [...]

SOLIDARNI w PARTNERSTWIE. Spotkania informacyjne dla mieszkańców

SOLIDARNI w PARTNERSTWIE. Spotkania informacyjne dla potencjalnych grantobiorców

SOLIDARNI w PARTNERSTWIE. Gala ,,Działaj lokalnie”

10 kwietnia w Golinie odbyła się Gala podsumowująca Program “Działaj lokalnie” 2017. Prezentacji efektów tego programu na obszarze Stowarzyszenia ,,Solidarni w Partnerstwie” dokonała Iwona Bańdosz – koordynator Programu ,,Działaj lokalnie”. Przedstawiła wraz z grantobiorcami wybrane zrealizowane inicjatywy. Gala była wspaniałą okazją do wspólnej rozmowy na temat wykonanych projektów, wymiany doświadczeń, inspiracji oraz poznania liderów społecznych, [...]

SOLIDARNI w PARTNERSTWIE. Wielkopolski stół wielkanocny w Brukseli

SwP (10)

Poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb we współpracy z wicemarszałkiem województwa wielkopolskiego Krzysztofem Grabowskim, reprezentującym samorząd wojewódzki, zaprosił do Brukseli przedstawicieli 26 Lokalnych Grup Działania z całego regionu, aby zrealizować wydarzenie „Europa przy wielkopolskim stole wielkanocnym”. Wyjazd studyjny odbył się w dniach 25 – 28 marca. Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie” reprezentowały: wiceprezes Kinga Szykowna i [...]

SOLIDARNI w PARTNERSTWIE. Świątecznie podsumowali pracowity rok

Na uroczystym spotkaniu w Starym Mieście Stowarzyszenie ,,Solidarni w Partnerstwie” podsumowało kolejny rok owocnej pracy. Szczegółowo zrealizowane zadania przedstawiła dyrektor Biura SwP Iwona Bańdosz. Obecni na spotkaniu wraz ze świątecznymi życzeniami od prezesa Ireneusza Ćwieka otrzymali gustowne upominki. I na pamiątkę ustawili się do wspólnej fotografii.

SOLIDARNI w PARTNERSTWIE. Z piłką do burmistrza

Na otwarciu hali widowiskowo-sportowej w Golinie, 29 listopada, gościli także przedstawiciele Stowarzyszenia ,,Solidarni w Partnerstwie”: prezes Ireneusz Ćwiek, wiceprezes Kinga Szykowna i dyrektor Biura SwP Iwona Bańdosz. Wraz z gratulacjami i życzeniami przekazali burmistrzowi Goliny Mirosławowi Durczyńskiemu piłkę.

SOLIDARNI w PARTNERSTWIE. Warsztaty z wyrobu stroików świątecznych

SOLIDARNI w PARTNERSTWIE. Gościli delegację z Ukrainy

2

26 września na obszarze Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie” gościła delegacja z Ukrainy. Przedstawiciele 10 miast i gmin z Ukrainy odwiedzili obszar LGD w ramach projektu „Budżety publiczne od A do Z: informowanie, zaangażowanie i aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego”, realizowanego przez Fundację Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI z Warszawy. W ramach projektu zorganizowano warsztaty, seminaria oraz wizyty studyjne, które [...]

SOLIDARNI w PARTNERSTWIE. VIII Rajd Rowerowy

1

23 września już po raz kolejny odbył się rajd rowerowy pod nazwą ,,VIII Rowerowy zawrót głowy ze Stowarzyszeniem „Solidarni w Partnerstwie”. Pomimo deszczu w wydarzeniu tym uczestniczyło ok. 100 miłośników „dwóch kółek”, którzy wyruszyli z gmin: Golina, Grodziec, Rychwał, Rzgów, Stare Miasto i Tuliszków. Jechali przez malownicze tereny obszaru LGD na metę do Gospodarstwa Agroturystycznego [...]