Archiwum dla ‘Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich’

KONIN. Przytul hejtera

IS_IS_003

,,Przytul hejtera” – taki tytuł nosiła konferencja zorganizowana w Koninie przez Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich i Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Na temat ochrony dzieci w internecie w kontekście działań Rzecznika Praw Dziecka mówiła Joanna Więckiewicz z Biura RPD. Szymon Wójcik z Fundacji „Dajemy Dzieciom Siłę” wystąpił z prelekcją ,,Zagrożenia dla dzieci w internecie – problemy i rozwiązania”. [...]

KONIN. XXII Olimpiada Wiedzy o Środkach Psychoaktywnych pod hasłem ,,Jestem asertywny”

IS_290

W Młodzieżowym Domu Kultury w Koninie podsumowano XXII Olimpiadę Wiedzy o Środkach Psychoaktywnych pod hasłem ,,Jestem asertywny”. Jej organizatorem było Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie. Nagrodzono i wyróżniono uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy wykazali się szeroką wiedzą na temat zdrowego stylu życia i substancji, których używanie ma bardzo negatywne konsekwencje dla zdrowia fizycznego [...]

KONIN. 25 lat Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich

IS_IS_492

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich, jedna z najbardziej znanych w Koninie organizacji pozarządowych, obchodziło jubileusz 25-lecia działalności. Podsumowano ją na uroczystości w Centrum Kultury i Sztuki ,,Oskard”. TIO zaczynało jako Konińskie Towarzystwo ,,Trzeźwość”. Obecne główne obszary działalności to: prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży, profilaktyka uzależnień, pomaganie osobom i rodzinom w kryzysie. Na spotkaniu [...]

KONIN. Wigilia dla dzieci

IS_064

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie zaprosiło dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych z terenu miasta na spotkanie wigilijne. W uroczystości uczestniczył także m.in. zastępca prezydenta Konina Sławomir Lorek. W świątecznej atmosferze przypomniano o znaczeniu Świąt Bożego Narodzenia. Zebrani połamali się opłatkiem. I przyjęli życzenia od prezes TIO Anny Lewandowskiej. Potem był czas na posilenie się wigilijnymi potrawami, [...]

TIO. KRZYMÓW. Środowiskowa terapia uzależnień z atrakcjami rekreacyjnymi

Festyn6

255 podopiecznych – dzieci i młodzieży Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich z Konina – w ramach realizacji zadania „Środowiskowa profilaktyka uzależnień” 17 września 2016 roku gościło w gospodarstwie agroturystycznym „Pradolina” w Szczepidle. TIO zorganizowało tu imprezę profilaktyczno-edukacyjną, podczas której dzieci rozwiązywały krzyżówki i testy o tematyce profilaktycznej, brały udział w licznych konkursach (m.in. plastycznym), uczyły się opiekować [...]

POWIAT KONIŃSKI. KRZYMÓW (SZCZEPIDŁO). Festyn Profilaktyczny dla dzieci

17 września Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich z Konina było organizatorem Festynu Profilaktycznego w Gospodarstwie Agroturystycznym ,,Pradolina” w Szczepidle. Patronat nad tym spotkaniem objął Starosta Koniński Stanisław Bielik. Dla 160 wychowanków z 6 świetlic z terenu powiatu konińskiego przygotowano wiele atrakcji, m.in. strzelanie z łuku, jazdę konną, malowanie gipsowych figurek oraz zajęcia sportowo-zręcznościowe. Dzieci rozwiązywały krzyżówki i [...]

KONIN, MURZASICHLE. Wakacyjny wypoczynek wzbogacony socjoterapią

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie zorganizuje dla 60 dzieci z Zagórowa, Słupcy i Starego Miasta wypoczynek w górach, w Murzasichle koło Zakopanego. W czasie od 30 lipca do 8 sierpnia 2016 roku dzieci będą uczestniczyć w bogatym programie sportowym, rekreacyjnym, turystycznym, kulturalnym, w konkursach, quizach, dyskotekach i animacji kulturalnej. Opiekę wychowawczą sprawować będzie doświadczona kadra specjalistów. [...]

KONIN. „Moje pierwsze wakacje w Murzasichle”

Dla 60 dzieci i młodzieży szkolnej – z Zagórowa, Słupcy i Starego Miasta – Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie zorganizuje kolonie w miejscowości Murzasichle, w terminie od 30 lipca do 8 sierpnia 2016 roku. Koloniści będą uczestniczyć w bogatym programie turystycznym z udziałem przewodnika tatrzańskiego, w spartakiadzie kolonijnej, konkursach, animacji kulturalnej i zdrowym stylu życia. [...]

GOLINA, KRZYMÓW, STARE MIASTO, WILCZYN. Czerpiemy radość z życia bez nałogów

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie informuje, iż w okresie 01.05.2016 – 31.10.2016 r. realizuje zadanie publiczne pod nazwą ,,Czerpiemy radość z życia bez nałogów”. Projekt realizowany jest w 6 placówkach wsparcia dziennego zlokalizowanych w Golinie, Wilczynie, Krzymowie, Brzeźnie, Starym Mieście i Liścu Wielkim. Zadanie współfinansuje Powiat Koniński zgodnie z umową nr 54 zawartą 28.04.2016 r.

KONIN. Od depresji do autoagresji

IS_676

,,Od depresji do autoagresji” to tytuł konferencji skierowanej do osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, jaka odbyła się 9 maja w Koninie. Wykładowcą była Małgorzata Łuba – psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, trener. Konferencję zorganizowali: Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. A honorowy patronat nad tym edukacyjnym spotkaniem objął Prezydent Miasta Konina.

KONIN. Środowiskowa profilaktyka uzależnień

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie informuje, że w okresie od 9.05. do 31.12.2016 roku realizuje zadanie publiczne współfinansowane ze środków Województwa Wielkopolskiego pod tytułem: „Realizacja programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym i narkotykowym z elementami zajęć, np.: sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych, obejmujących organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin z grup ryzyka, pod [...]

KONIN. Stop narkotykom, dopalaczom, alkoholowi

IS_199

Pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Konina w sali sesyjnej konińskiego ratusza odbył się XXI Finał Miejski Olimpiady Wiedzy o Środkach Psychoaktywnych pod tytułem ,,Stop narkotykom, dopalaczom, alkoholowi”. Organizatorem było Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie. Na spotkaniu wręczono nagrody w poszczególnych kategoriach. Wcześniej, przed Urzędem Miejskim w Koninie, zorganizowano happening, którego przesłaniem był zdrowy styl życia, [...]

KONIN, POWIAT KOLSKI, POWIAT KONIŃSKI, POWIAT SŁUPECKI. Można skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie w 2016 roku realizuje bezpłatne poradnictwo prawne dla mieszkańców miasta Konina oraz powiatów: konińskiego, kolskiego i słupeckiego. Z bezpłatnych usług prawnych mogą korzystać osoby wymienione w Ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015 roku, czyli: korzystające ze świadczeń pomocy społecznej; posiadające ważną Kartę Dużej [...]

KONIN, MURZASICHLE. Kolonia miejscem twórczego oddziaływania

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie w okresie od 20 do 29 lipca było organizatorem kolonii letniej z programem socjoterapeutycznym w miejscowości Murzasichle koło Zakopanego. Zadanie miało nazwę „Kolonia miejscem twórczego oddziaływania na kształtowanie asertywnych i sportowych postaw dzieci i młodzieży”. I było współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

KONIN, MURZASICHLE. Zdrowo, aktywnie i sportowo

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie w okresie od 20 do 29 lipca było organizatorem kolonii w miejscowości Murzasichle k/ Zakopanego. Zadanie pod nazwą „Wypoczywamy zdrowo, aktywnie i sportowo” było współfinansowane ze środków Wojewody Wielkopolskiego – Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

KONIN. Dla sprawców przemocy w rodzinie

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie rozpoczęło realizację programu zajęć korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie. Jest on skierowany do osób, które w związku z agresywnymi zachowaniami mają problemy prawne, rodzinne, osobiste. Celem zajęć jest m.in. zdobycie wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie i jej mechanizmów; rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie; kształtowania umiejętności w [...]

GOLINA. Podziękowania za rozwiązywanie problemów społecznych

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie podziękowało burmistrzowi Goliny Mirosławowi Durczyńskiemu za wieloletnią współpracę na rzecz promowania prozdrowotnych i prospołecznych postaw i przekonań wśród dzieci, młodzieży i dorosłego społeczeństwa oraz rozwiązywania lokalnych problemów społecznych. Podziękowania na spotkaniu w Urzędzie Miejskim w Golinie wręczyła prezes TIO Anna Lewandowska. Drugą wyróżnioną osobą był Tomasz Majewski, przewodniczący Gminnej Komisji [...]

KONIN. Szkolenie dla kierowników i wychowawców świetlic

Przez cztery majowe dni w siedzibie Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich specjaliści z Centrum Edukacji i Profilaktyki sp. z o.o. z Bielska Białej prowadzili szkolenie dla kierowników i wychowawców 14 świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych. Dotyczyło ono realizacji rekomendowanego Programu Profilaktyczno–Wychowawczego „Epsilon”. Realizację zadania współfinansował Urząd Marszałkowski w Poznaniu – Departament Zdrowia.

TIO w KONINIE. Ciekawe zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży

Towarzystwo-Inicjatyw-Obywatelskich

Od 8 maja do 31 grudnia 2015 roku, z wyłączeniem okresu wakacji letnich, Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie będzie realizowało w 14 placówkach wsparcia dziennego projekt profilaktyczny na podstawie zakupionego programu autorskiego „Epsilon”, rekomendowanego m.in. przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie. W ramach tego zadania dzieci i młodzież będą uczestniczyć w ciekawych zajęciach [...]

GOLINA, KRZYMÓW, RYCHWAŁ, STARE MIASTO, WILCZYN. Bezpłatne poradnictwo prawne

Towarzystwo-Inicjatyw-Obywatelskich

Dzięki środkom finansowym pozyskanym w procedurze konkursowej z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na projekt „Prowadzenie poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie uruchamia w gminach: Golina, Krzymów, Rychwał, Stare Miasto i Wilczyn bezpłatne poradnictwo prawne. Od 4 maja do 20 listopada tego roku raz w miesiącu w [...]