GRODZIEC. Prawie jak w Szwajcarii

Nie ma za dużo emocji podczas wyboru sołtysów. Do tej pory głosowali mieszkańcy czterech sołectw. W jednym nastąpiła zmiana. Te wybory to przykład ludowej demokracji bezpośredniej. Elektorat ma możliwość spotkania się w jednym miejscu. A kandydaci przekonują do siebie także w dniu wyborów.

Zmiana nastąpiła w Starym Borowcu. Dotychczasowa sołtys Iwona Szczepaniak nie ubiegała się o ponowny wybór. Jedynym kandydatem był Michał Kowalski. I on od tego roku będzie kierował samorządem wiejskim.

W Królikowie Czwartym i Białej startowali tylko dotychczasowi sołtysi, czyli Zdzisław Grygiel i Marianna Markiewicz. Mieszkańcy znów im zaufali. W sołectwie Junno Henryk Tamborski miał konkurencję. Ale okazał się lepszy. I ponownie objął funkcję sołtysa.