GOLINA, KRAMSK, RZGÓW. Zalane drogi i piwnice

Roztopy pośniegowe oraz rozlewiska dopływów Warty doprowadziły do lokalnych podtopień w powiecie konińskim. Jak poinformowała Marta J. Bagrowska, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Koninie, problemem są niewielkie rzeczki, które wskutek roztopów zaczęły wylewać. W wielu miejscach wybiły też wody gruntowe. Do lokalnych podstopień doszło w gminach: Rzgów (głównie w miejscowości Świątniki), Kramsk (Kolonia Morzysław) oraz Golina (w miejscowości Spławie).

Zalane zostały piwnice kilkunastu budynków oraz łąki. Podmyta jest również część lokalnych dróg. Podtopiona została przybiegająca przez polder Golina droga powiatowa na trasie Sławsk – Węglewskie Holendry. Woda pokazała się także na drodze powiatowej Świątniki – Kopojno. Ponadto woda spływająca z pól zalała częściowo trasę nr 25 z Konina do Bydgoszczy. W miejscowości Mikorzyn wprowadzono ruch wahadłowy i ograniczenie prędkości do 40 km/h.

Obecnie nie ma zagrożenia ze strony rzeki Warty, której poziom według pomiarów telemetrycznych na wodowskazie w Sławsku utrzymuje się na poziomie 495 cm (stan alarmowy został przekroczony o 15 cm). Zrzut wody na zbiorniku w Jeziorsku wynosi aktualnie 130 cm3/s. Dziś, od godziny 14.00, został zwiększony do 160 m3/s.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA