STARE MIASTO. Podatkowa szansa strażaków

IS_WOŚP Stare Miasto 2011

Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Mieście jest jedynym w powiecie konińskim i jednym z niewielu w Wielkopolsce stowarzyszeniem OSP, które uzyskało status organizacji pożytku publicznego. Dzięki temu można na jego rzecz przekazywać 1 procent należnego podatku.

Choć procedura nie należała do prostych, OSP ze Starego Miasta taki status ma już od 12 stycznia 2005 roku. Jak powiedział prezes Andrzej Piaskowski, daje to możliwość pozyskiwania środków finansowych zarówno na doposażenie straży, jak i dodatkowe działania. Bo OSP to nie tylko realizacja zadań ratowniczych, ale również kulturalnych, wychowawczych czy charytatywnych. Dwa lata temu z tego źródła uzykano ponad 10 tys. zł. Rok temu było trochę gorzej. Ale straż ze Starego Miasta liczy, że w tym roku mieszkańcy znów jej pomogą.

Obecnie do OSP należy 48 druhów. Dochodzi do tego grupa 12 osób z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Są też członkowie wspierający i honorowi. Staromiejska straż jako jedyna z gminy jest w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. W ubiegłym roku brała udział w ponad 60 akcjach ratowniczych. W tak zwanej jednostce operacyjno-technicznej jest 20 strażaków, przeszkolonych w zakresie ratownictwa drogowego i kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Straż liczy na pomoc, ale także sama pomaga. To ona była głównym organizatorem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Starym Mieście. To ona w ubiegłym roku zbierała pieniądze dla powodzian, co pozwoliło wesprzeć potrzebujących z gminy Golina. To ona pomaga w organizacji takich imprez, jak Dni Staromiejskie. Poza tym istnieją przy niej 2 sekcje sportowe: piłki nożnej i siłowania na rękę (siatkówki już się usamodzielniła). OSP jest organizatorem Mistrzostw Polski Amatorów w Siłowaniu na Rękę. Dba też w inny sposób o tężyznę fizyczną młodego pokolenia. Proponuje rajdy rowerowe, piesze, obozy przetrwania. W różny sposób pomaga jej przy tym Zespół ds. Młodzieży przy Zarządzie Gminnym Związku OSP.

Straż korzysta także z możliwości związanych z funduszami europejskimi. Od kwietnia będzie realizowany projekt obejmujący szkolenie strażaków z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach.

is_is_dsc04158

Picture 1 of 6

Skorzysta z niego 60 druhów. Na ten cel udało się otrzymać prawie 50 tys. zł.

Zarząd OSP w Starym Mieście tworzą: prezes Andrzej Piaskowski, wiceprezes i naczelnik Mirosław Młodzieniak, skarbnik Zdzisław Jamrużka, sekretarz Tomasz Nowakowski, zastępca naczelnika Mirosław Horzewski, gospodarz Lena Piaskowska, członek Zarządu Karol Horzewski. W Komisji Rewizyjnej są: przewodniczący Janusz Mejer, Krzysztof Dyderski i Jerzy Szczepaniak.

(zdjęcia – OSP w Starym Mieście)