ŚLESIN. Bez nowych stanowisk

Jedna z mieszkanek gminy Ślesin zwróciła się do Konińskiej Gazety Internetowej z prośbą o wyjaśnienie, czy po wyborach w Urzędzie Miasta i Gminy powstały nowe stanowiska pracy.

Artur Banasiak, odpowiedzialny za kontakty z prasą, odpowiedział, że nic takiego nie nastąpiło. Nie powstało żadne nowe stanowisko do spraw sportu i turystyki. Burmistrz nie zatrudnił też żadnych doradców.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA