GRODZIEC. Więcej dla radnych

Radni z gminy Grodziec postanowili o podwyższeniu diet z dotychczasowych 115 zł za posiedzenie do 184 zł. Wiceprzewodniczący RG i przewodniczący komisji będą odbierać po 230 zł (dotychczas 161 zł). Nie zmieniła się dieta miesięczna marszałka lokalnego sejmu – nadal wynosi 1150 zł.

Biorąc pod uwagę liczbę posiedzeń komisji i sesji plenarnych, miesięcznie radny może liczyć na ok. 350 zł. I to w porównaniu z innymi gminami w powiecie konińskim sytuuje Grodziec na jednym z najniższych miejsc. Poprawi się też trochę sołtysom. Do tej pory otrzymywali miesięcznie jedynie 92 zł. W nowej kadencji będzie to 161 zł.

Wszystko wskazuje na to, że w Królikowie w tym roku będzie kontynuowana budowa ok. 1 km chodnika w Królikowie. Do tej inwestycji dorzuci swój wkład finansowy także lokalny samorząd.