RZGÓW. Budżet jak opaska uciskowa

Wójt Andrzej Grzeszczak, były dyrektor szkoły, musi teraz spojrzeć na sprawy oświaty z zupełnie innej strony. W budżecie na 2011 rok na ten obszar pójdzie 8 mln 443 tys. zł. Tymczasem subwencja oświatowa przewidywana jest na poziomie 5 mln 579 tys. zł. Sporą resztę musi dołożyć gmina.

A należy ona raczej do biedniejszych w rejonie konińskim. Dochody mają bowiem wynieść 16 mln 547 tys. zł. Dochody są przewidywane w wysokości 17 mln 285 tys. zł. Gmina wesprze się przy tym kredytem w wysokości 2 mln 600 tys. zł.

Na zadania inwestycyjne zarezerwowano 1 mln 562 tys. zł. Do największych należy kontynuacja zadania związanego ze wzrostem atrakcyjności miejscowości Rzgów poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Mówiąc ludzkim językiem, chodzi przede wszystkim o przebudowę i modernizację dwóch ulic. Zapisano na to 350 tys. zł. Poza tym planowana jest budowa drogi w Grabienicach – 400 tys. zł. Kontynuowana też będzie budowa wodociągów. Na to zadanie zarezerwowano 200 tys. zł.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA