KONIN. Bez wypadków dzieci

ferie1

Ferie zimowe na terenie miasta i powiatu konińskiego przebiegły spokojnie i bezpiecznie – poinformowała Komenda Miejska Policji w Koninie. Policjanci nie odnotowali żadnych nieszczęśliwych zdarzeń losowych i wypadków z udziałem dzieci i młodzieży. Nad bezpieczeństwem uczniów czuwało ponad 600 funkcjonariuszy.

Na drogach powiatu konińskiego w ciągu dwóch ostatnich tygodni odnotowano 5 wypadków drogowych. Na szczęście nikt nie zginął. A wśród 5 osób, które odniosły obrażenia, nie było dzieci. W naszym regionie nie doszło również do żadnych zdarzeń drogowych z udziałem zorganizowanych grup wycieczkowych wyjeżdżających bądź powracających z ferii.

Jednak czas ferii zimowych był bardzo pracowity dla konińskich policjantów. Nad bezpieczeństwem wypoczywających i podróżujących po drogach czuwało łącznie ponad 600 funkcjonariuszy. W czasie przeprowadzonych kontroli drogowych mundurowi ujawnili i wyeliminowali z ruchu 27 nietrzeźwych i tym samym stwarzających bezpośrednie zagrożenie kierujących. Policjanci drogówki skontrolowali również 13 autokarów przewożących dzieci i młodzież na zimowy wypoczynek. Nie stwierdzono usterek i awarii, które uniemożliwiłyby dopuszczenie pojazdów do ruchu. Okres ferii zimowych był doskonałą okazją, aby przypomnieć najmłodszym o zasadach bezpieczeństwa. Były spotkania prewencyjne, konkursy, pogadanki. W ten sposób policjanci uczyli najmłodszych, jak spędzać wolny czas, aby zabawa na podwórku i w domu była bezpieczna. Dzielnicowi oraz policjanci Zespołu ds. Nieletnich i Patologii przeprowadzili ponad 32 spotkania z organizatorami, kierownikami i uczestnikami placówek prowadzących zorganizowany wypoczynek dla dzieci i młodzieży.

Kontrole miejsc prowadzących zorganizowane formy wypoczynku odbyły się przy współudziale Straży Pożarnej. Policjanci skontrolowali również kilkadziesiąt innych miejsc, gdzie gromadziła i spotykała się młodzież. Nie odnotowano przestępstw i wykroczeń popełnionych na szkodę osób niepełnoletnich.

(źródło: KMP w Koninie)

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA